Digitální kompetence a cesta k nim

Období distanční výuky vedlo k rozšíření dalšího vzdělávání pedagogů na dálku prostřednictvím webinářů (synchronních) nebo elearningových kurzů (asynchronních). Druhý přístup vyžaduje koncepčnější stavbu, neboť se jedná o kurz, který by měl v nejjednodušší formě nejen klást otázky, ale také na ně odpovídat. Zejména pokud není tutorovaný. My jsme v KVC u kurzů částečně zůstali i…

Číst →

Číst či nečíst?

Často se při výuce „čtení s porozuměním“ setkávám s negativní reakcí studentů. Pro některé je čtení pouze ztrátou času nebo za trest. Při hodině se nesoustředí, nejsou aktivní a utíkají myšlenkami jinam. Proto jsem se rozhodla vyzkoušet několik nových aktivit, abych se pokusila zaktivizovat všechny. Čtení s porozuměním patří k důležitým součástem výuky cizího jazyka….

Číst →

Poezie je pro každého, kdo hledá něco jiného, než nachází ve filmech

Součástí vzdělávacího programu v pátém ročníku osmiletého gymnázia je i pasáž věnovaná anglické poezii. Při představě rozboru básně Williama Blakea nebo W. B. Yeatse studenti zdaleka nesdílí učitelovo nadšení. Zkušenosti z let minulých mě přivedly k zamyšlení, jak si s tímto tématem poradit. Navíc v současné době, kdy jsem třídu vyučovala online, bylo nezbytné program…

Číst →

Jak na CLIL ve výuce

Metodu CLIL, nebo-li integrovanou výuku cizího jazyka a jiného předmětu, už asi není nutno blíže představovat, neboť se stává na mnoha školách běžnou součástí výuky. Nejinak tomu je na naší škole, kdy jsme metodu začali uplatňovat před třemi lety v rámci Šablon. Celkem se do projektové aktivity zapojilo 7 učitelů nejazykových předmětů (fyzika, matematika (2),…

Číst →

Johann Wolfgang von Goethe

Kdo byl skutečný Goethe? Zachovalo si opravdu jeho dílo poselství pro budoucnost a oslovuje současníky, budí v nás dodnes touhu žít? Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den! (Goethe „Faust“) Goethe nežil v jednoduché době. Žil totiž v druhé polovině 18. a první polovině 19. století, kdy se formovala…

Číst →

Nebojme se (učení) frázových sloves

Několik aktivit, které mohou pomoci při výuce gramatiky v angličtině. Možná vám budou malou inspirací… Frázová slovesa patří k nejméně oblíbeným tématům při učení se cizímu jazyku. Sama jsem jako studentka neměla ráda sezení nad sešitem, kde byl vypsán dlouhý seznam sloves a vpravo jejich české překlady. Právě tato zkušenost mne přiměla zamyslet se nad…

Číst →

Everybody is a poet

„Dnešní děti nečtou“, je obvyklé povzdechnutí rodičů i učitelů. Tím spíše nečtou poezii. Zkusme alespoň při hodinách angličtiny děti motivovat a zaujmout je texty, které jsou jim blízké. V angličtině při hlasitém přednesu i jednoduché věty a nebásnické obraty zní libozvučně a zajímavě. Tento článek se zaměřuje na několik aktivit, které lze aplikovat i na…

Číst →

O výuce cizích jazyků a motivaci

I když je ve školách zájem o angličtinu dominantní, ukazuje se stále více potřeba podpořit i výuku ostatních cizích jazyků, především těch, které v naší zemi mají přirozenou tradici. Vyučující němčiny, francouzštiny a dalších jazyků jako by v minulých letech rezignovali na klesající zájem o jejich práci a upadli do lehké letargie. To by se…

Číst →

Aktuální podněty k výuce cizích jazyků a vícejazyčnosti v českých školách

Zajištění kontinuálnosti výuky cizího jazyka úzce souvisí rovněž s otázkou, kdy je nejvhodnější s výukou cizího jazyka začít. Cizí jazyky a jejich výuka jsou v současnosti jedním z nejvíce diskutovaných témat ve školách a mezi odbornou i laickou veřejností. Jistě k tomu přispívá velký tlak a potřeby firem, které mají zájem hlavně o pracovníky vybavené…

Číst →