Poezie je pro každého, kdo hledá něco jiného, než nachází ve filmech

Součástí vzdělávacího programu v pátém ročníku osmiletého gymnázia je i pasáž věnovaná anglické poezii. Při představě rozboru básně Williama Blakea nebo W. B. Yeatse studenti zdaleka nesdílí učitelovo nadšení. Zkušenosti z let minulých mě přivedly k zamyšlení, jak si s tímto tématem poradit. Navíc v současné době, kdy jsem třídu vyučovala online, bylo nezbytné program…

Číst →

Everybody is a poet

„Dnešní děti nečtou“, je obvyklé povzdechnutí rodičů i učitelů. Tím spíše nečtou poezii. Zkusme alespoň při hodinách angličtiny děti motivovat a zaujmout je texty, které jsou jim blízké. V angličtině při hlasitém přednesu i jednoduché věty a nebásnické obraty zní libozvučně a zajímavě. Tento článek se zaměřuje na několik aktivit, které lze aplikovat i na…

Číst →