Everybody is a poet

„Dnešní děti nečtou“, je obvyklé povzdechnutí rodičů i učitelů. Tím spíše nečtou poezii. Zkusme alespoň při hodinách angličtiny děti motivovat a zaujmout je texty, které jsou jim blízké. V angličtině při hlasitém přednesu i jednoduché věty a nebásnické obraty zní libozvučně a zajímavě. Tento článek se zaměřuje na několik aktivit, které lze aplikovat i na…

Číst →