LaTeX a jeho užití v matematice

Sazba matematických výrazů a vzorců se řídí jasně danými pravidly, která ovšem není snadné v běžných textových editorech dodržovat. LaTeX (čti latech) je balík maker sázecího programu TeX, umožňující vytvářet dokumenty ve výstupním formátu PDF se správnou sazbou matematiky. LaTeX funguje na principu značkovacího jazyka, pro jeho použití není zapotřebí znalosti programování. Vzhled dokumentu je…

Číst →

Iracionální rovnice v aplikacích

Iracionální rovnice patří k tématům, která jsou pro žáky náročnější. Je to dáno celkovou strukturou úloh, i když se postup drží podobných kroků, zejména díky důsledkovým úpravám se nemusí zadařit. A teď bychom měli téma vykládat distančně. Zvládneme to? Pokud umíme zvolit rozumné programy, zcela jistě ano. Nabízí se využití nejčastějších zařízení v rukou žáků…

Číst →

Výuka na dálku v Google Jamboard

Moje výbava pro výuku na dálku je poměrně skromná. Což není o neznalosti nástrojů, řadu z nich jsem mnohokrát vyzkoušel. Některé mne baví stále, jiné mi nesedí. Je to dáno dvěma aspekty: jednak učím matematiku a vždy budu tvrdit, že u ní je na prvním místě komunikace a flexibilita. A dále jsem zastáncem nezávislosti na…

Číst →

Kvadratické rovnice v Geogebře

Jde o grafické řešení rovnic a vizualizaci pomocí rozhraní nebo aplikace Geogebra. Záleží na tom, jestli pracuji v prohlížeči, nebo na tabletu. Pro mne je v tuto chvíli asi nejlepší tvorba videa na iPadu, protože nevyžaduje žádné doprovodné instalace. Stačím si pouze s tabletem. Geogebru používám běžně a tak jde o vytvoření videa. Prakticky vlastně jen o…

Číst →

O fraktální geometrii

Pokud hledáme motivační témata, která mohou popularizovat matematiku, neměli bychom zapomenout na fraktály a jejich geometrické modelování. Fraktální geometrie vychází z pojmu fraktál. Ten můžeme definovat jako nekonečně členitý útvar, který je geometricky nepravidelný a z něhož po rozdělení vznikne několik pseudokopií původního celku. Tyto útvary jsou nezávislé na měřítku, z matematického pohledu mají nekonečně dlouhý…

Číst →

Kombinatorika v českých učebnicích pro střední školy

Už od střední školy jsem měl ke kombinatorice kladný vztah a řešení kombinatorických úloh mě stále baví o něco více, než řešení úloh z jiných oborů matematiky. Přitom se typicky jedná o úlohy, jejichž zadání je tak prosté, že mu rozumí i žák základní školy (bez ohledu na to, zda by je dokázal vyřešit). Na druhou…

Číst →

Využití Excelu v matematice – 2. část

Pokračování článku je zaměřeno na grafy a řešení rovnic pomocí tabulkového kalkulátoru. Excel využijeme i při tvorbě grafů, např. pro výuku statistiky, a v neposlední řadě i při výuce grafického řešení soustav lineárních rovnic. Zde žáci oceňují především to, že pokud mají rýsovat, ne vždy se jim správné řešení kvůli nepřesnosti v rýsování podaří nalézt….

Číst →

Využití Excelu v matematice – 1. část

Využívání tabulkových procesorů je stále na základních školách trochu opomíjeno. Přitom je to nástroj, který má obrovský potenciál. Jako učitelka informatiky, ale také matematiky, ho mám velice ráda. Ne nadarmo se mu přece říká tabulkový kalkulátor. Chápu, že při současných hodinových dotacích na výuku informatiky je velice těžké zaměřit se na probírání programů hlouběji. Myslím…

Číst →

Využití programu GEOGEBRA při výuce lineárních funkcí na ZŠ

Několik námětů pro využití programu GEOGEBRA při výuce algebry. Vzhledem k dostupnosti tohoto výborného nástroje, jeho volné šiřitelnosti a možném přístupu přes počítač i tablet je k dispozici aplikace s mnoha možnostmi využití. Při zavádění pojmu lineární funkce v 9. ročníku narážíme často na problém pochopení „závislosti jedné proměnné na druhé“. Přestože žáci běžně používají vzorce…

Číst →

Základní pojmy dělitelnosti s MS Office a interaktivní tabulí

Úplně základními pojmy z oblasti dělitelnosti jsou: násobek, dělitel, je dělitelné. Pojmy pro nás v podstatě jasné, ale pro dnešní děti téměř „cizojazyčné“. Jenomže bez nich se v kapitole „Dělitelnost“ neobejdeme. Na objasnění, procvičení a zafixování těchto pojmů jsem si připravila „sbírku“ materiálů. Skládá se z pracovních listů vytvořených v MS Office Word, prezentace pracovních listů (MS Office…

Číst →