Asistence v mateřské škole u dítěte s Downovým syndromem

Byla jsem oslovena jako učitelka v důchodu, abych pracovala jako asistent pedagoga u tříletého děvčátka s DS, jehož rodiče si přáli zařazení do běžné třídy dětí MŠ. Tuto výzvu jsem přijala. Ale protože jsem věděla asi tak málo o těchto dětech, jako ostatní běžná populace, vrhla jsem se na získávání informací o tomto problému. Chvála Bohu…

Číst →

Ani na rozkaz se nebudu smát

Do práce chodím s důvěrou, pozitivním očekáváním, radostí a úsměvem. Děkuji za toto krásné období všem, kdo jej vytvářejí. Jsem ředitelkou mateřské školy více než 20 let. Nijak jsem po tom netoužila, nebyla jsem „kádrovou rezervou“, pro častou absenci z důvodů péče o malé nemocné dítě jsem při dislokaci byla uvolněna s nálepkou, že „tuhle…

Číst →

Zkušenost z mezinárodní spolupráce učitelek MŠ

V roce 2005 ze setkání dvou přítelkyň ze dvou zemí vzešel základ pozdější stále se rozšiřující spolupráce učitelek mateřských škol z České republiky a Švédska. V prvních letech se spolupráce uskutečňovala na základě vzájemných společných návštěv jak v soukromí, tak v pedagogických zařízeních. Skupinky z obou zemí měly možnost vzájemně porovnávat úroveň jednotlivých škol, jejich…

Číst →

Polytechnická výchova v mateřské škole může být velkým dobrodružstvím

Když připravíme dětem podmínky k technickým činnostem a k hrám s dětským nářadím, budeme překvapeni, co dokážou vyrobit a s jakým zaujetím a úsilím hledají řešení k dosažení svého cíle. Celý náš život je úzce spojen s technikou. Technická výchova je nezbytnou součástí výchovy. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností…

Číst →

Pohádka a její význam z pohledu waldorfské pedagogiky

Položíme si základní otázku: co je vlastně pohádka a proč ji děti potřebují? Všichni víme z vlastní zkušenosti, jak radostně děti vítají pohádku. Vzpomeňme sami, jak jsme v dětství byli zaplaveni vlnou radosti, když přicházel pohádkový příběh. Co je vlastně pohádka? Jsou to obrazy, které se v duši dítěte tvoří, pokud je mu pohádka předkládána…

Číst →