Pedagogický den 2023

Když se setkají kantoři z různých škol, je vždy o čem mluvit.  V jeden den v roce se sejdou učitelé v Karlovarském kraji na velké akci pod názvem Pedagogický den. Je to již tradice, která byla narušena pouze obdobím uzavřených škol kvůli pandemii. Pro nás jako pořádající školu jde o důležité setkání, protože nám jednak…

Číst →

Využití informačního systému Edupage pro online výuku – tvorba prezentací

Na úvod Během letních prázdnin v roce 2018 spustil informační systém Edupage nový modul pro tvorbu výukových materiálů. Kromě testů, kterým byl věnován předchozí článek, umožňuje Edupage vytvářet prezentace. Protože Edupage má cloudové řešení, není problém pro učitele se k vytvořeným materiálům dostat kdykoliv a kdekoliv z počítače či zařízení připojeného k internetu a snadno provést úpravy. Žáci, pokud mají pracovat…

Číst →

Papírové pomůcky při výuce dějepisu v 21. století

Vývoj lidstva jde obrovskou rychlostí kupředu. Tyto změny si uvědomujeme právě my, dějepisáři, kteří během svých hodin představujeme společnost jako neustále se měnící a rozvíjející. Vstoupili jsme do 21. století, které s sebou přináší často odlišný životní styl s mnoha novými a v některých případech zcela jinými nároky a potřebami. Žáky vychováváme učiteli, kteří byli vzděláváni…

Číst →

Výuka tématu druhé světové války pomocí příkladů z regionálních dějin

Téma novodobých dějin 20. století někdy činí při výuce dějepisu problémy, zejména vzhledem k jejich obsáhlosti, složitosti či politickému zabarvení. Při výuce této látky bývá pro žáky zajímavým srovnáním a možností, jak jim tyto dějiny přiblížit, využití příkladů z regionálních dějin. Sokolovsko nabízí naštěstí v tomto ohledu poměrně zajímavé možnosti, jak na některých místních příkladech ukázat…

Číst →

Křišťálová noc na Sokolovsku aneb příklad využití dobových fotografií pro výuku problematických kapitol z dějin 20. století

Holocaust zaujímá jedno z předních míst ohledně celé řady problematických kapitol dějin 20. století. Nelze jej opominout, ale vzhledem k hloubce tragédie, jež je s ním spojena, je to kapitola, která mnohým činí přirozeně problémy. Následující řádky nabízejí jednu z možností, jak propojit regionální dějiny s těmi „velkými“ a jak tuto problematickou kapitolu pojmou z trochu…

Číst →

Jak zapojit vývoj poznávání vesmíru do výuky

Zdánlivě úzce specializované téma v sobě nese úžasné možnosti mezipředmětových vztahů, po nichž moderní školství stále volá a na něž se v běžném provozu stále nedostává prostoru. Nicméně, najde-li se potřebný čas či domluví-li se kolegové mezi sebou (skvělé jsou projektové dny), tak se nabízí hned několik důvodů, proč využít právě toto téma. Kromě naznačených…

Číst →

Archeoskanzeny a centra experimentální archeologie aneb pravěk a raný středověk promlouvá k dnešku (2. část)

Následující, zdaleka ne úplný přehled center experimentální archeologie může posloužit jako základní orientační nebo motivační prostředek pro kolegy, kteří by uvažovali o zařazení exkurzí do výuky. Zastavím se u objektů, s nimiž mám osobní zkušenost, a které mohu doporučit k možné návštěvě. Březno u Loun Archeoskanzen v Březně u Loun je naším nejstarším, je provozován…

Číst →

Archeoskanzeny a centra experimentální archeologie aneb pravěk a raný středověk promlouvá k dnešku (1. část)

Asi nemusím kolegy dlouze přesvědčovat o tom, že výuka mimo školní lavice je vždy vítaným zpestřením nejen pro žáky. To, co zaručuje živost vyučování mimo školní budovy, je především změna prostředí a dotek s bezprostřednější zkušeností než s tou, s níž přicházejí žáci do kontaktu během většiny školního roku. V polovině devadesátých let jsme s…

Číst →

Hraný film ve výuce dějepisu

Určeno k výuce dějepisu ve vyšších ročnících gymnázií, vhodné především k zařazení v dějepisném nebo společenskovědním semináři. Mnozí kulturologové a sociologové chápou naši kulturu především jako kulturu vizuální. Skrze obraz přijímáme největší množství informací, vnímání obrazových sdělení je důležitou součástí vyučovacího procesu. Předmět dějepis, tak, jak jej zavádí RVP, nabízí prostor k využití filmů jako…

Číst →