O KVC

KVC je součástí školy Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, která poskytuje služby DVPP pedagogům v Karlovarském kraji v rámci své hlavní činnosti. Více informací včetně kontaktů naleznete na našem informačním webu.

O web se stará petr.chlebek@gymso.cz