Johann Wolfgang von Goethe

Kdo byl skutečný Goethe? Zachovalo si opravdu jeho dílo poselství pro budoucnost a oslovuje současníky, budí v nás dodnes touhu žít? Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den! (Goethe „Faust“) Goethe nežil v jednoduché době. Žil totiž v druhé polovině 18. a první polovině 19. století, kdy se formovala…

Číst →

I češtinář si může při hodině odpočinout!

V tomto článku bych učitelům češtiny chtěla nabídnout zajímavý způsob výuky, který vede k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale zároveň splňuje požadavky na mezipředmětové vztahy a ještě se v něm uplatňuje kooperativní učení. Také poskytne prostor pro individuální práci žáka, učitel získá výstup pro klasifikaci a ještě si  při hodině „odpočine.“ Tato kouzelná metoda se jmenuje LITERÁRNÍ…

Číst →

Zkušenosti s výchovou ke čtenářství

Článek se věnuje jedné z důležitých otázek současného vzdělávacího procesu – čtenářské gramotnosti. Z různých výzkumů posledního desetiletí vyplývá, že úroveň této klíčové kompetence je v naší zemi v porovnání s řadou vyspělých evropských zemí spíše podprůměrná. Proto je v nynější době kladen značný důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti od nejnižších ročníků základní školy až…

Číst →