Digitální kompetence a cesta k nim

Období distanční výuky vedlo k rozšíření dalšího vzdělávání pedagogů na dálku prostřednictvím webinářů (synchronních) nebo elearningových kurzů (asynchronních). Druhý přístup vyžaduje koncepčnější stavbu, neboť se jedná o kurz, který by měl v nejjednodušší formě nejen klást otázky, ale také na ně odpovídat. Zejména pokud není tutorovaný. My jsme v KVC u kurzů částečně zůstali i nyní, kdy je používáme jako alternativu k prezenčním seminářům. Ukazuje se, že to může fungovat. 

Zmíním se o třech, které vznikly v tomto roce a již několikrát proběhly nebo právě běží. Samozřejmě zůstanou v nabídce i pro další roky, neboť jejich aktuálnost neklesá. Je třeba podotknout, že i schopnost samostatně studovat v elearningu patří mezi digitální a osobnostní kompetence. Přestože se příběh kurzů odehrává v prostředí Google, přenositelnost do jiných rozhraní není těžká. A pokud se pedagog naučí aplikovat nové dovednosti nezávisle na platformě, dokazuje tak velmi dobrou úroveň digitální gramotnosti. 

Začínáme s chromebookem

Osobně se chromebookům věnuji již několik let a i ve škole je používáme poměrně dlouho. V rámci DVPP nabízíme i pomoc školám s jejich výběrem, začleněním do výuky a hlavně efektivním využíváním z pohledu učitele. Kromě prezenčního workshopu máme v nabídce také elearningový kurz, který slouží zejména školám s horší dopravní dostupností. Jde o instruktážní videokurz, který účastníky postupně provede od prvního přihlášení a základního nastavení až po využívání aplikací. Není problém jej otevřít i na základě žádosti konkrétní školy pro jejich učitele, pokud se touto cestou vydají. 

Chromebooky mají svá specifika, která mohou narušovat dosavadní pracně vytrénované návyky z Windows. Přestože ve výsledku dochází k efektivnějšímu přístupu učitelů, zejména ze začátku je každá pomoc vítána. A přesně o to se snažíme. Zpětná vazba je velmi pozitivní a povzbuzující i pro nás.

Ukázka videa z kapitoly o aplikacích v chromebooku.

Motivační matematika v Google tabulkách

Kurz pro učitele matematiky je sestaven tak, aby působil opravdu motivačně, i když tento můj názor může být samozřejmě subjektivní. Celý je postaven na několika základních pojmech: z pohledu matematiky na dělitelnosti, funkcích a náhodných číslech, z pohledu digitálních kompetencí na práci s polem, grafy, podmíněným formátováním a bonusově i jednoduchým skriptováním. Ke každé aktivitě je připraven úkol, jehož splnění je sebekontrolou, že studující téma zvládá. Jde opět o využití videa.

Kurz se nevěnuje základním matematickým přístupům a funkcím v tabulkách, neboť ty by měli učitelé znát. Učit dnes matematiku bez dovedností v tabulkovém kalkulátoru není moc efektivní. Jde o nástroj a prostředek, nikoli o cíl. A k tomu bychom měli žáky vést, aby podobné aplikace využívali smysluplně a účelně. Didaktický přístup učitele je schován i ve vyváženosti mezi rozvojem matematického myšlení žáků nezávisle na technologiích a na používání podobných programů.

Ukázka videa z kapitoly o dělitelnosti a podmíněném formátování.

Učíme (se) v Google dokumentech

Asi nejdůležitější dosavadní elearningový kurz je zaměřen na práci s delšími texty v textovém editoru. Účastníky postupně vede k úpravám dokumentu, který není v počáteční fázi formátován a neobsahuje žádné objekty. Výsledkem je několikastránkový text doplněný o obrázky, grafy, tabulky, číslování, obsah a některé komunikační nástroje, např. komentáře nebo poznámky pod čarou.

Kurz vychází ze základní myšlenky, že úpravy dokumentu vyžadují schopnost práce se styly. Pokud si na ně uživatelé zvyknou, jsou snadno přenositelné i do jiných textových editorů. Podstatný je princip, nikoli vlastní program. 

Hned v úvodu se kurz věnuje typografii. Ta je tématem číslo jedna a ještě dlouho bude, neboť uživatelé se základními typografickými pravidly bojují stále. Přitom učitelé často opravují práce žáků psané na počítači, používají prezentace, apod. Proto by měli respektovat principy stylů především. 

Kurz je určen hlavně učitelům češtiny, resp. jazyků. Doporučujeme jej ale všem, protože textový editor využíváme každodenně vedle prohlížeče asi nejčastěji. A psát správně je správný přístup, že? 

Jde o poměrně rozsáhlý videokurz, který je sestaven tak, že postupným studiem vede účastníky ke konečné verzi dokumentu. A porovnání vstupního textu s výstupem musí být pro každého absolventa velkou motivací!

Ukázka videa z kapitoly o poznámkách a citacích.

Autor (článku i kurzů): Petr Chlebek