VEX 123 ve výuce

Jsem učitelem informatiky, tzv. nové informatiky podle revize RVP. Co s tím budu dělat? Procházím si odborné webináře pro jednotlivé oblasti obsahu. Po prvotním šoku, co po mně budou chtít, se mi to ale začíná líbit. Nejvíc mne oslovila oblast algoritmizace a programování. Autoři z JČU ji připravili parádně. Chce to ale něčím zpestřit a ukázat žákům,…

Číst →

LiveWorkSheets – souhrnné zeměpisné opakování

Představovaný nástroj patří mezi skupinu online editorů online pracovních listů. Práce s ním je velmi intuitivní a obrovskou výhodou je možnost využívání vlastních digitálních učebních materiálů ve formátu pdf. Výsledkem práce v tomto nástroji je interaktivní pracovní list, který lze velmi dobře integrovat do prostředí Google Classroom včetně možnosti získání zpětné vazby od žáků po…

Číst →

Online výuka ve 3. ročníku základní školy

Třetí ročník na začátku distančního vzdělávání navštěvovalo 18 dětí. V měsíci dubnu nastala změna, do třídy přibyl nový žák. Na začátku distanční výuky byla nastavena třídní učitelkou a školou pravidla pro vzdělávání a odevzdávání úkolů. Během celého období distančního vzdělávání byly zohledněny potřeby všech žáků ve třídě a probíhala úzká spolupráce s rodiči těchto žáků. Ta probíhala…

Číst →

Online výuka ve 2. ročníku základní školy

Zavření škol bylo nečekané a každý si kladl otázku: Co bude? Jak budeme učit? Ale hlavně, jak to zvládnou žáci doma? Naše škola vytvořila webové stránky „Domácí výuka“. Stanovila jasná pravidla při domácím vzdělávání a odevzdávání prací. Úkoly jsme zadávali po týdnech, konkrétní práci, činnost, co mají dělat, jak to mají dělat, jestli mají svou…

Číst →

Online výuka v 1. ročníku základní školy

Kvůli uzavření škol a mimořádné situaci u nás jsme se museli tak jako většina škol rozhodnout, jakým způsobem budeme žáky vzdělávat „na dálku“. Vedení školy rozhodlo o zapojení školního webu na platformě Google, kam jsme ihned od 16. 3. zadávali každý týden po jednotlivých třídách úkoly na každý předmět a každé pondělí je pravidelně publikovali a…

Číst →

Interaktivní tabule na 1. stupni ZŠ aneb Jak na tvorbu interaktivního materiálu

Využívání interaktivní tabule doznalo během několika posledních let velkých změn. Začátky práce s tabulí jako s novinkou byly trochu váhavé – sloužila spíše jako projekční plátno. V současné době je její skutečná interaktivita využívána lépe. Programy pro interaktivní tabuli (jak ty výukové, tak ty, které jsou přímo určeny pro přímou tvorbu příprav) nabízejí možnosti jejího…

Číst →

Uplatnění kritického myšlení na 1. stupni ZŠ

Při sledování všech změn, které se pro zkvalitnění výuky na 1. stupni neustále a postupně dějí, jsem se mimo jiné seznámila s programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Měla jsem tu čest se účastnit seminářů s člověkem, který byl u zrodu tohoto programu u nás a začal ho v České republice prosazovat.  Tento program vychází z…

Číst →

Využití Moodle na 1. stupni ZŠ

Rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání svých dětí,  mohou být pomocí třídního webu v MOODLE  dobře informováni o dění ve třídě. Tento Open Source produkt nemusí být nutně využíván jako výhradně  on-line výukové prostředí.  Jednotlivé kurzy v MOODLE lze s úspěchem využít i tam, kde žáci do kurzů zatím nejsou schopni sami vstoupit, poněvadž k…

Číst →