LiveWorkSheets – souhrnné zeměpisné opakování

Představovaný nástroj patří mezi skupinu online editorů online pracovních listů. Práce s ním je velmi intuitivní a obrovskou výhodou je možnost využívání vlastních digitálních učebních materiálů ve formátu pdf. Výsledkem práce v tomto nástroji je interaktivní pracovní list, který lze velmi dobře integrovat do prostředí Google Classroom včetně možnosti získání zpětné vazby od žáků po jeho absolvování. Použití nástroje bude představeno na vzorové přípravě souhrnného zeměpisného opakování. 

K dispozici je také velké množství hotových digitálních interaktivních pracovních listů, neboť používání nástroje bez omezení je v podstatě zdarma. Toto neplacené využívání je podmíněno maximálním počtem 30 soukromých pracovních listů, zbytek je povinné publikovat v systému jako veřejné interaktivní pracovní listy. Rozhodně čtenářům doporučuji nástroj k vyzkoušení.

Příprava na výuku

Cílem výuky je opakování a prohloubení učiva zeměpisu Evropy (1. stupeň Vlastivěda, 2. stupeň Zeměpis). Opakování probíhá v prostředí virtuální učebny Google Učebny s využitím interaktivních pracovních listů připravených v textovém editoru a následně upravených do interaktivní podoby pomocí cloudové služby LiveWorkSheets.

Vyučující zpracuje návrh pracovního listu v libovolném textovém editoru (Word, Google Dokumenty) nebo v písemné podobě (v tomto případě je pak nutný převod psaného dokumentu do digitální podoby pomocí skeneru do formátů jpg nebo pdf). Vzniklou digitální předlohu vložíme do cloudové služby www.liveworksheets.com (nutná registrace, využití je následně zdarma):

LiveWorkSheets

Po nahrání digitální předlohy vyučující připraví pomocí obdélníkových oblastí jednotlivá interaktivní pole, která pak jednoduchými parametry definuje pro jejich následná použití:

Zadání správné odpovědi – do obdélníkových oblastí uvede správnou odpověď:

LiveWorkSheets

Spojování dvojic pojmů čarou – do obdélníkových oblastí se uvede dvojice join:N, kde N je přirozené číslo větší nebo rovné 1

LiveWorkSheets

Označení správné odpovědi – do obdélníkových oblastí se uvede select:no (chybná odpověď) nebo select:yes (správná odpověď):

LiveWorkSheets

Přetažení slova nebo obrázku na správné místo – do obdélníkových oblastí se uvede dvojice drag:N,  a drop:N, kde N je přirozené číslo větší nebo rovné 1:

LiveWorkSheets
LiveWorkSheets

Výběr z rozbalovací nabídky – do obdélníkové oblasti se uvede choose:varianta1/*varianta2/… a symbolem hvězdička (*) se označí správná možnost:

LiveWorkSheets

Práci se souborem lze řídit pomocí tlačítek na pásu nad dokumentem:

LiveWorkSheets

Zleva: Edit (Úprava), Preview (Náhled), Save (Uložit), Discart (Odstranit) a Update (Aktualizace podkladového dokumentu). Náhled je možné zobrazit kdykoliv v průběhu úpravy dokumentu.

Po zapracování všech interaktivních polí je nutné soubor uložit jako soukromý (ve verzi zdarma ji je k dispozici maximálně 30), nebo jako veřejný:

LiveWorkSheets

Následně lze žákům zaslat vytvořený interaktivní pracovní list pomocí odkazu nebo pracovní list otevřít a sdílet přímo do Google Učebny pomocí odkazu Add to Google Cassroom ve formě Materiálu nebo Úkolu:

LiveWorkSheets
LiveWorkSheets

Průběh a organizace výuky

Žáci v průběhu výuky vypracují všechny zadané otázky. Na konci pracovního listu se nachází tlačítko FINISH, které nabídne buď vyhodnocení práce žáka s okamžitým vyhodnocením nebo zaslání odpovědí žáka na email vyučujícího:

LiveWorkSheets

Na co si dát pozor

Interaktivní pracovní listy lze vytvářet pro libovolný předmět v libovolném ročníku ZŠ a SŠ. Pro mladší žáky je samozřejmě mnohem atraktivnější a zajímavější. Nespornou výhodou je možnost přímého publikování do prostředí Google Učebny. Drobným problémem pak může být pro žáky mladšího školního věku zasílání odpovědí na email vyučujícího. Při přípravě interaktivního pracovního listu je třeba dbát na kontrolu správnosti odpovědí. Služba je schopna pracovat také se zvukem a videem (nahrávání slov, videa z Youtube).

Alternativní řešení

Webových služeb pro tvorbu interaktivních pracovních listů je na internetu celá řada (některé i zdarma), např. Google Formuláře, Quizziss, PollEnywhere, atd. V této podobě, kdy lze jako podklad nahrát libovolný psaný nebo digitálně vytvořený dokument včetně vizuálně zajímavých možností vypracování, je však ojedinělý.

Autor: Milan Šatra