Online výuka ve 3. ročníku základní školy

Třetí ročník na začátku distančního vzdělávání navštěvovalo 18 dětí. V měsíci dubnu nastala změna, do třídy přibyl nový žák.

Na začátku distanční výuky byla nastavena třídní učitelkou a školou pravidla pro vzdělávání a odevzdávání úkolů. Během celého období distančního vzdělávání byly zohledněny potřeby všech žáků ve třídě a probíhala úzká spolupráce s rodiči těchto žáků. Ta probíhala přes komunikační kanály Google Meet, WhatsApp, SMS, školní e-mail žáků a Bakaláře.

Rodičům byly nabídnuty online konzultace s třídní učitelkou, které byly stanoveny dvakrát týdně, mezi rodiči však o ně po prvním týdnu distančního vzdělávání nebyl zájem. Po prvotním nastavení potřebné techniky a nainstalování programů, se kterými žákům pomohli rodiče (u některých za asistence učitele), proběhla první online zkouška žáků, rodičů a třídní učitelky, při které byla stanovena pravidla online výuky.

Ve středu 25. března proběhla první online výuka předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk. Dle rozvrhu probíhala výuka pravidelně v pondělí a ve středu. V pátek byl anglický jazyk nahrazen prvoukou. Již první den online výuky se připojilo přes aplikaci Meet 16 žáků, kteří se v tomto složení přihlašovali po celou dobu online výuky. Tito žáci měli dostačující technické podmínky, všem fungovala kamera, mikrofon a většina měla i sluchátka. Internetové připojení bylo dobré. Důvodem neúčasti dvou žáků nebylo technické vybavení.

Žáci velmi rychle pochopili práci s aplikací Meet – sdílení obrazovky, psaní do chatu, vypínání mikrofonů, vyplňování jednoduchých testů ve Formuláři a výborně pracovali taktéž s Kalendářem a školním e-mailem. Dodržovali po celou dobu domluvená pravidla online výuky – většinou jsme řešili nepozornost a nápovědu rodičů/prarodičů.

Velkou oblibu si u žáků získaly testy ve Formuláři pro jejich jednoduchost a rychlou zpětnou vazbu. 

Ve všech hlavních předmětech jsme pokračovali v učivu. Pracovali jsme s učebnicí, pracovním sešitem a online učebnicemi, které poskytla některá vydavatelství v tomto období volně k dispozici. Rodiče a žáci ocenili nahraná videa s výslovností slovní zásoby a texty pro předmět anglický jazyk na webu školy s úkoly pořízená třídní učitelkou.

Ve třídě je jeden integrovaný žák, se kterým probíhal předmět speciální pedagogické péče i během distanční výuky. V případě potřeby bylo i ostatním rodičům nabídnuto doučování pro žáky, což bylo rodiči pozitivně hodnoceno a některými využito.

1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ

  Výhody online výuky

 • Pro většinu dětí jistota domácího prostředí.
 • Možnost připojení i z náhradního prostředí – někdo byl u babičky, někdo odjel na dovolenou, někoho hlídala teta…
 • Možnost zpětné vazby – pravidelná kontrola učebních pokroků.
 • Seznámení se s prvními kroky na PC.
 • Časová flexibilita online výuky.
 • Pro dlouhodobě nemocné možnost konzultací nebo online připojení.
 • Digitální prostředí někomu více vyhovuje – zlepšil se, větší motivace.
 • Čas – naučí vás zaměřit se na to podstatné a důležité.
 • Rodičovský náhled na úroveň spolužáků.

Nevýhody online výuky

 • Absence osobního kontaktu.
 • Zejména u 1. stupně chybí využití názoru. Práce s pomůckami, tvoření, osahání si věcí – propojení smyslů.
 • Sedavá poloha po celou dobu – méně pohybu.
 • Znemožnění skupinové práce.
 • Čas – někteří potřebují delší čas.
 • Každý nemá stejné možnosti (sociální zázemí, technické zázemí, internetové připojení).
 • Rušivé elementy (zvuky, sourozenci, touha rodičů pomáhat, napovídat..).

Je dobře, že jsme si vše mohli vyzkoušet, někam nás to posunulo a pouze čas ukáže KAM? Přesto není online výuka všemocná a úplně vhodná pro žáky celého 1. stupně. Společně se těšíme do školy, kde máme stejné možnosti, můžeme se vidět a být spolu.

Autorka: Veronika Zikulová