Online výuka ve 2. ročníku základní školy

Zavření škol bylo nečekané a každý si kladl otázku: Co bude? Jak budeme učit? Ale hlavně, jak to zvládnou žáci doma?

Naše škola vytvořila webové stránky „Domácí výuka“. Stanovila jasná pravidla při domácím vzdělávání a odevzdávání prací. Úkoly jsme zadávali po týdnech, konkrétní práci, činnost, co mají dělat, jak to mají dělat, jestli mají svou práci vyfotit, uložit, nakreslit, prezentaci, pracovní listy, učitelé se mohli nahrávat, vyfotit obrázky, pomůcky, …

Snažila jsem se, aby žáci mohli pracovat podle pokynů i samostatně. Moji druháci měli doma všechny pomůcky pro činnostní učení – košíček, kde měli kartičky s hy, chy, …, kostku, desítky, stovkovou tabulku.

Příklad 

 K procvičování učiva Čj je možné využívat např. tyto internetové stránky:
http://vseved.upol.cz/cestina.php
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

Čtení

 • procvičujte jazýček každý den
 • věnujte se čtení každý den, zapisujte si do ČTECÍCH KARET
 • na knížky, které přečtete, se těším v Křeslu pro hosta

Psaní

 • procvičujte a uvolňujte ruce každý den (stříhání, modelování, mašle, uvolňovací cvičení, opakování správných tvarů písmen na velký papír)
 • trénujte opis, přepis, diktát

Týden 16. 3. – 20. 3. 2020

Činnosti

 • Pohrát si se slabikami HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY, HÝ, CHÝ, KÝ, čtverečky v sáčku (vybrat si 3 čtverečky a říkat si slova, psát na lísteček slova, odůvodňovat, proč se tam píše tvrdé y, ý nebo obráceně – říkat slova a čtverečky řadit do řádku, sloupce.)
 • Školní sešit + Fólie HY, CHY, každý den napsat datum a přepsat 10 slov do řádku, z pracovního listu z fólie 
 • Tvrdé slabiky ze str. 2, 4 nebo 6 (pracovní sešit), vypracovat podle úkolů str. 39

Čítanka

 • Libovolně číst výrazně, plynule, nahlas, přečíst si pohádku ze str. 73 a vypracovat na papír Lístečkovou hru -> vyber si jedno povolání. (Práci odevzdáš ve škole po skončení domácí výuky nebo ji pošli na email, WhatsApp.)

Písanka

 • Před psaním si vždy procvičovat prsty, ruce, uvolňovací cvičení, str. 6-7 podle úkolů

To byly začátky

Výuka online pokračuje

 Později jsme k webovým stránkám přidali vyučování online. První byla zkouška s rodiči i žáky. Jásání, že se vidíme, ale pro některé i ostych. Na online výuku se průběžně připojovalo 15 až 17 žáků.

Dva žáci se připojovali online individuálně s vychovatelkou a s asistentem. S další skupinou žáků jsem spolupracovala přes mobilní telefon v rámci individuálních konzultací (20 – 30 min) dle potřeby. Žáci s podpůrnými opatřeními pokračovali v online pedagogické intervenci.

Žáci mi pomocí fotek a videí zasílali vypracované úkoly a své práce.

1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ

Při online výuce byla jasně nastavená pravidla:

 • Na hodiny se pořádně připravujte.
 • Co si máte připravit, najdete v pozvánce.
 • Seďte za stolem.
 • Buďte najezeni, napiti a včas si dojděte na toaletu, aby vás nic nerušilo.
 • Když budete mít problém, napište mi to do chatu nebo řekněte do mikrofonu své jméno a co se děje.
 • Naučte se psát do chatu, zapínat a vypínat mikrofon.
 • Když něco nestihnete, nevíte, neumíte, nic se neděje, se vším vám pomohu.
 • Rodiče, prosím, pokud jste s dětmi doma, nechte je pracovat samostatně.
 • Pouze v případě technických potíží Vás děti přivolají na pomoc.
 • Moc si vážím vaší spolupráce.

 Na hodiny byli žáci většinou připraveni, velmi se snažili. Byli aktivní, občas se projevily u některých i výkyvy v pozornosti.  Poprvé se na online výuku přihlásilo deset žáků. Bylo to skvělé. Samotnou mě překvapilo, jak moc mi děti chyběly. I ony měly radost, že se vidíme, slyšíme, že vidí kamarády. Děti byly ukázněné, nechaly se vyvolávat, pracovaly podle pokynů.

Zhodnotili jsme se ze čtení, počítání, dokonce jsme měli poslední hodinu dvě Křesla pro hosty. Rodiče mi psali, že jsou nadšeni a děti se daly s chutí do úkolů a do další práce.

Žáci se díky online výuce hodně zlepšili ve čtení. „Křesla pro hosta“, představování vlastní četby, pokračovali i při online výuce. Naučili se ovládat mikrofon, kameru, psát do chatu, vypracovávat testy, kvízy z Googlu formuláře. Někteří ovládali i sdílení obrazovky. 

Bylo to pro nás nové, vše jsme se učili za pochodu jak my učitelé, tak děti i rodiče. Výuka pro druháčky byla i je stále náročná. Některé děti překvapily! Časem se opět projevilo, že kdo je soustředěný ve škole, je pozorný i při online výuce. Také se začalo projevovat různé tempo žáků.    

1. stupeň ZŠ

                                                                                                                                     

V hodinách jsem využívala výukový software Smart notebook, CD programy TŠ činnostní učení ve smartu. Nasdílela jsem žákům obrazovku, mohla jsem hýbat obrázky, klonovat, odkrývat obrázky, pracovat interaktivně a žáci dělali to stejné se svými pomůckami na stole.

1. stupeň ZŠ

SMART Notebook je nejrozšířenější výukový software pro interaktivní výuku.  Obsahuje nástroje pro psaní, kreslení a práci s objekty. Jde o prostředí pro učitele i žáky, kde je možné vytvořit interaktivní cvičení během krátkého času. LAB obsahuje šablony pro otáčení karet pro hledání správné odpovědi, třídění, řazení ve správném pořadí atd.

 Na portálu www.veskole.cz najdete v softwaru SMART Notebook ke stažení více než 34000 již připravených materiálů.

1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ

Autorka: Eva Herdová