Využití informačního systému Edupage pro online výuku – tvorba prezentací

Na úvod

Během letních prázdnin v roce 2018 spustil informační systém Edupage nový modul pro tvorbu výukových materiálů. Kromě testů, kterým byl věnován předchozí článek, umožňuje Edupage vytvářet prezentace. Protože Edupage má cloudové řešení, není problém pro učitele se k vytvořeným materiálům dostat kdykoliv a kdekoliv z počítače či zařízení připojeného k internetu a snadno provést úpravy. Žáci, pokud mají pracovat se zpřístupněným materiálem v Edupage, nemusí nic stahovat. Prohlížení materiálů funguje dobře nejen na počítači, ale také na mobilu. Stejný přístup k materiálům umožňují platformy Google Suite a Office 365 Education (ať už je to přes úložiště Disk Google / OneDrive přes sdílení nebo zpřístupnění v kurzech v Google Třída / Teams). 

V čem se Edupage odlišuje od uvedených platforem? Žáci k materiálům přistupují v rámci informačního systému, a proto není potřeba dalšího účtu. Učitel může sledovat podrobně práci svých žáků (prohlížení prezentace a plnění úkolů) a poskytnout rychle zpětnou vazbu ve formě komentářů. Zpětná vazba je možná také v rámci Google Třída či Teams, ale chybí zde propojení s klasifikací. Na druhé straně není možné v Edupage, aby žáci vytvářeli vlastní prezentace a sdíleli je se spolužáky či učitelem. To zatím není vyřešeno ani pro učitele různých škol využívající Edupage, např. formou centrální databáze (tak jak to známe v aplikacích Kahoot, Quizizz nebo Quizlet), což by učitelé jistě uvítali. Lze zpřístupnit materiály ostatním učitelům v rámci jedné školy přiřazením materiálů ke standardům vyučovaného předmětu. 

Tvorba prezentace

Jsou dvě možnosti, jak vytvořit/založit novou prezentaci. V záložce Plány a přípravy (viz obr. 1) si vybereme téma u příslušné třídy, pak klikneme na červené kolečko s plusem vpravo dole a v nabídce materiálů vybereme Prezentace / učební materiál. Po uložení prezentace se materiál automaticky objeví také v záložce Moje knihovna u dané třídy (viz obr. 2). Pokud materiál vytvoříme nejdříve v záložce Moje knihovna, je možné dodatečně prezentaci přiřadit k tématu v záložce Plány a přípravy.

Edupage

Obr. 1 Záložka Plány a přípravy (materiál se přiřadí ke konkrétnímu tématu v tematickém plánu)

Edupage

Obr. 2 Záložka Moje knihovna (materiál se přiřadí k příslušné třídě/hodině v úvazku)

Pokud jsou prezentace (ale také další materiály, např. testy a samostatné karty) přiřazeny v záložce Plány a přípravy, je možné v dalším školním roce si načíst původní plán s těmito materiály. Učitel již nemusí přiřazovat materiály dané třídě a snadno je díky přehlednosti najde, což není v záložce Moje knihovna kvůli velkému množství materiálu tak snadné. Ale je možné zde použít vyhledávání podle zadaného termínu přes pole s lupou. Ještě stojí za zmínku možnost překliknutí do jiného školního roku a prohlédnutí vytvořených a přiřazených materiálů v daném školním roce (na obr. 1 a 2 je vlevo dole vidět možnost výběru školního roku).

Prezentace se tvoří vkládáním karet (viz obr. 3), které můžou být různého typu: otázky (používají se také pro tvorbu testů), snímky (je možné si vybrat rozvržení snímku, které lze dodatečně upravovat) a materiály (obrázek, odkaz na video z YouTube s náhledem či příloha se souborem). 

Edupage

Obr. 3 Přehled karet

Edupage

Obr. 4 Okno pro editaci prezentace

Edupage

Obr. 5 Ukázka hotové prezentace (je možné nastavit prohlížení po jedné kartě)

Aby si učitel zajistil, že si žák prezentaci důkladněji pročte, může prezentaci doplnit průběžně o testové otázky (viz obr. 4 a 5). 

Rozložení karty/snímku není pevně nastaveno, po kliknutí na jakékoliv pole v kartě se aktivuje žluté plus (viz obr. 4). Poté se objeví okno s volbou dalšího obsahu (viz obr. 6). Tyto části se po výběru stanou součástí vybrané karty. Volby Nápověda a Řešení zatím nefungují.

Edupage

Obr. 6 Nabídka pro edici karty/snímku v prezentaci

Vkládání obrázků je možné z počítače nebo přes vyhledávání, kde se nastaví druh licence. 

Edupage

Obr. 7 Nabídka pro vkládání obrázků do karty

V Edupage se automaticky neukládají změny při editaci materiálu (na rozdíl od prezentací v Google Suite a Office 365). Učitel si musí průběžně svoji práci ukládat pro případ, kdyby nastal problém s připojením. V tomto případě učitel přijde o všechnu neuloženou práci.

Učitel může prezentaci zpřístupnit svým žákům s časovým omezením nebo bez něj (viz obr. 8), ale také přidělit jako domácí úkol (viz obr. 9). Všechny zpřístupněné materiály najdou žáci v části Probrané učivo

Edupage

Obr. 8 Zpřístupnění prezentace žákům s časovým omezením

Edupage

Obr. 9 Přidělení prezentace jako domácí úkol

U přidělených prezentací v záložce Výsledky je vidět práce žáka. Je rozdíl, jestli prezentace obsahuje testové otázky či nikoliv. Pokud v ní jsou otázky, v záložce Výsledky /Známky a sloupci % je vidět úspěšnost žáka (viz obr. 10). Sloupec Komentář a Stav slouží učiteli pro rychlou zpětnou vazbu. Pokud chce učitel ohodnotit práci žáka, v posledním sloupci nastaví událost, přes kterou se zveřejní známky v žákovské knížce a importují do klasifikace. V tomto případě bylo hodnocení nastaveno podle procentové úspěšnosti. 

Edupage

Obr. 10 Hodnocení prezentace s otázkami

Edupage

Obr. 11 V záložce Odpovědi učitel vidí správné a špatné odpovědi a celkovou statistiku jednotlivých otázek

Pokud v prezentaci jsou pouze snímky, v záložce Výsledky je vidět, kolik snímků si žák prohlédl (viz obr. 12). V případě potřeby ohodnotit práci žáka známkou např. kvůli motivaci, ve sloupci Známka se nastaví událost, přes kterou se zveřejní známky v žákovské knížce a importují do klasifikace. Známky se musí zadat ručně, nevypočítávají se podle procenta prohlédnutých stránek.

Edupage

Obr. 12 Hodnocení prezentace bez otázek

V záložce Odpovědi žáků vidí učitel podrobně, které karty si žák prohlédl a které ne. Pokud jsou v ní otázky, vidí názorně, jak žák odpověděl.

Edupage

Obr. 13 Záložka Odpovědi žáka

Žák nemusí prezentaci projít najednou, protože Edupage ukládá průběžný výsledek, ke kterému se může žák později vrátit a pokračovat ve své práci.

Při tvorbě prezentací, např. v PowerPointu, se někdy stává, že se na jeden snímek nevejde všechen text a obrázky. Buď se musí použít nový snímek nebo zmenšit text či obrázek na aktuální kartě, aby se tam vše vešlo. V Edupage je možné snímek prodloužit, ale musí se počítat s tím, že při zobrazení v mobilním telefonu, na obrazovce počítače či promítání ve třídě se musí použít posuvník. 

Je škoda, že se po straně při editaci prezentace nezobrazuje náhled jednotlivých snímků, který by usnadnil přesun karet, a že při přidávání nových karet se automaticky objeví až na konci. Není možné určit místo v prezentaci, kam se má nová karta vložit. Přesun karet z konce prezentace na určené místo je trochu „nepohodlné“, protože se karta musí myší uchopit a posunout potřebným směrem. Nefunguje ani přesun pomocí kláves CTRL+X a CTRL+V.

Bohužel není možné importovat snímky z klasické prezentace vytvořené v PowerPointu či podobných programech do prezentace tvořené v Edupage, ani ve formátu PDF (jako je to např. možné v online aplikaci pro tvorbu prezentací Nearpod). Není možné ani export prezentace z Edupage do formátu, který umožňuje otevření v PowerPointu a podobných programech, jen do formátu PDF. Při tisku a exportu prezentace do PDF  se některé snímky rozdělí na dvě stránky.

Někdo ocení tvorbu nové prezentace sestavením z karet obsažených v již vytvořených prezentacích (najde si je přes vyhledávací pole nebo zobrazení všech karet v materiálu, pak stačí označit potřebné karty a přidat do nového materiálu). 

Závěr

Edupage umožňuje zapojení žáků během promítání prezentace a výkladu učitele přímo ve vyučovací hodině odesláním spuštěné prezentace na jejich přenosná zařízení (nejčastěji mobilní telefon) s nainstalovanou aplikací Edupage. Učitel řídí prohlížení prezentace a vyhodnocování testových otázek, pokud jsou součástí prezentace. Může tak kontrolovat, zda žáci dávají pozor. Tento způsob výuky lze dobře využít v průběhu videohovoru při online výuce.

V případě, že někdo ze žáků nemá na svém zařízení aplikaci Edupage nebo má problém s přihlášením, může se připojit pomoci odkazu (viz obr. 14). Je škoda, že tento odkaz se nezobrazí také v podobě QR kódu.

Edupage

Obr. 14 Spuštění prezentace pro žákovská zařízení

Edupage

Obr. 15 Možnost rychlého přepínání mezi snímky spuštěné prezentace u učitele

I když práce s prezentacemi v informačním systému Edupage je někdy zbytečně složitá, přesto má několik možností, které nenajdete při práci s jinými prezentacemi v cloudech. Určitě je to propojení výsledků práce žáků přímo s klasifikací a žákovskou knížkou, rychlá zpětná vazba, doplnění prezentace o testové otázky, možnost odeslat spouštěnou prezentaci na žákovská zařízení a řídit tak činnost žáků na dálku. Navíc činnost svého dítěte a hodnocení učitele vidí rodiče ze svých rodičovských účtů.

Odkaz na videonávod, jak tvořit prezentace v Edupage:

http://skolenia.skoly.org/archiv/Priprava_prezentacii_v_EduPage150420.mp4

Autorka: Danuše Kubová