Pedagogický den 2023

Když se setkají kantoři z různých škol, je vždy o čem mluvit.  V jeden den v roce se sejdou učitelé v Karlovarském kraji na velké akci pod názvem Pedagogický den. Je to již tradice, která byla narušena pouze obdobím uzavřených škol kvůli pandemii. Pro nás jako pořádající školu jde o důležité setkání, protože nám jednak…

Číst →

LiveWorkSheets – souhrnné zeměpisné opakování

Představovaný nástroj patří mezi skupinu online editorů online pracovních listů. Práce s ním je velmi intuitivní a obrovskou výhodou je možnost využívání vlastních digitálních učebních materiálů ve formátu pdf. Výsledkem práce v tomto nástroji je interaktivní pracovní list, který lze velmi dobře integrovat do prostředí Google Classroom včetně možnosti získání zpětné vazby od žáků po…

Číst →

Využití informačního systému Edupage pro online výuku – tvorba prezentací

Na úvod Během letních prázdnin v roce 2018 spustil informační systém Edupage nový modul pro tvorbu výukových materiálů. Kromě testů, kterým byl věnován předchozí článek, umožňuje Edupage vytvářet prezentace. Protože Edupage má cloudové řešení, není problém pro učitele se k vytvořeným materiálům dostat kdykoliv a kdekoliv z počítače či zařízení připojeného k internetu a snadno provést úpravy. Žáci, pokud mají pracovat…

Číst →

Papírové pomůcky při výuce dějepisu v 21. století

Vývoj lidstva jde obrovskou rychlostí kupředu. Tyto změny si uvědomujeme právě my, dějepisáři, kteří během svých hodin představujeme společnost jako neustále se měnící a rozvíjející. Vstoupili jsme do 21. století, které s sebou přináší často odlišný životní styl s mnoha novými a v některých případech zcela jinými nároky a potřebami. Žáky vychováváme učiteli, kteří byli vzděláváni…

Číst →

Potřebujeme ještě při výuce zeměpisu atlasy?

Ač se zdá, že se postupně blíží konec používání atlasů při výuce, stále v nich nacházíme velký potenciál. Školní atlas představuje publikaci s obrovským množstvím informací. Současné děti práci s ním příliš v lásce nemají. Domnívám se, že je to způsobeno jejich nízkou gramotností práce s nimi. Atlasy pro ně představují soubor velkého množství údajů,…

Číst →

Výuka tématu druhé světové války pomocí příkladů z regionálních dějin

Téma novodobých dějin 20. století někdy činí při výuce dějepisu problémy, zejména vzhledem k jejich obsáhlosti, složitosti či politickému zabarvení. Při výuce této látky bývá pro žáky zajímavým srovnáním a možností, jak jim tyto dějiny přiblížit, využití příkladů z regionálních dějin. Sokolovsko nabízí naštěstí v tomto ohledu poměrně zajímavé možnosti, jak na některých místních příkladech ukázat…

Číst →

Křišťálová noc na Sokolovsku aneb příklad využití dobových fotografií pro výuku problematických kapitol z dějin 20. století

Holocaust zaujímá jedno z předních míst ohledně celé řady problematických kapitol dějin 20. století. Nelze jej opominout, ale vzhledem k hloubce tragédie, jež je s ním spojena, je to kapitola, která mnohým činí přirozeně problémy. Následující řádky nabízejí jednu z možností, jak propojit regionální dějiny s těmi „velkými“ a jak tuto problematickou kapitolu pojmou z trochu…

Číst →

Jak zapojit vývoj poznávání vesmíru do výuky

Zdánlivě úzce specializované téma v sobě nese úžasné možnosti mezipředmětových vztahů, po nichž moderní školství stále volá a na něž se v běžném provozu stále nedostává prostoru. Nicméně, najde-li se potřebný čas či domluví-li se kolegové mezi sebou (skvělé jsou projektové dny), tak se nabízí hned několik důvodů, proč využít právě toto téma. Kromě naznačených…

Číst →

Finanční gramotnost na základní škole

V posledních letech se v české společnosti objevil obrovský problém s finanční negramotností značné části populace. Neznalosti z oblasti finančního světa přivedly řadu jednotlivců i rodin do svízelné finanční situace, v krajním případě až do dluhové pasti. Česká vláda se tento problém snaží řešit různými vzdělávacími aktivitami pro dospělé, ale zcela logicky vznikl požadavek na…

Číst →

Jak naložit s koncem školního roku aneb Malý průvodce po projektovém dni

Klasifikace uzavřena, ale školní rok stále neskončil. Jak smysluplně využít čas? Uspořádat to, nač není při běžné výuce čas. Projektový den. Aktivita vybrána. První projektový den s cílem propojit studenty celé školy (mezi některými je až desetiletý věkový rozdíl) jsme věnovali Indii. Proč? Důvod je jednoduchý, zapojili jsme se do projektu Adopce na dálku. Pomáháme získat…

Číst →