O výuce cizích jazyků a motivaci

I když je ve školách zájem o angličtinu dominantní, ukazuje se stále více potřeba podpořit i výuku ostatních cizích jazyků, především těch, které v naší zemi mají přirozenou tradici. Vyučující němčiny, francouzštiny a dalších jazyků jako by v minulých letech rezignovali na klesající zájem o jejich práci a upadli do lehké letargie. To by se…

Číst →

Tvorba elektronického herbáře

Nedávno jsem uklízela v naší laboratoři na gymnáziu staré herbáře. Našla jsem některé až z roku 1954. Tento herbář má již spíše historickou hodnotu než biologickou, rostlina na něm byla zežloutlá, rozpadlá, inkoust s popisem vybledlý a rostlina se nedala určit. V dnešní digitální době ztrácejí klasické herbáře rostlin svůj význam. Rostliny si nejsou ve…

Číst →

Počítačová grafika aneb Jak se orientovat na pomezí informatiky a výtvarné výchovy?

V době intenzivně se rozvíjejících moderních informačních technologií a jejich postupného začleňování do vzdělávacího procesu se může jednat o velice zajímavou alternativu obsahové náplně výuky. „Počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například…

Číst →

Aktuální podněty k výuce cizích jazyků a vícejazyčnosti v českých školách

Zajištění kontinuálnosti výuky cizího jazyka úzce souvisí rovněž s otázkou, kdy je nejvhodnější s výukou cizího jazyka začít. Cizí jazyky a jejich výuka jsou v současnosti jedním z nejvíce diskutovaných témat ve školách a mezi odbornou i laickou veřejností. Jistě k tomu přispívá velký tlak a potřeby firem, které mají zájem hlavně o pracovníky vybavené…

Číst →

Archeoskanzeny a centra experimentální archeologie aneb pravěk a raný středověk promlouvá k dnešku (2. část)

Následující, zdaleka ne úplný přehled center experimentální archeologie může posloužit jako základní orientační nebo motivační prostředek pro kolegy, kteří by uvažovali o zařazení exkurzí do výuky. Zastavím se u objektů, s nimiž mám osobní zkušenost, a které mohu doporučit k možné návštěvě. Březno u Loun Archeoskanzen v Březně u Loun je naším nejstarším, je provozován…

Číst →

Archeoskanzeny a centra experimentální archeologie aneb pravěk a raný středověk promlouvá k dnešku (1. část)

Asi nemusím kolegy dlouze přesvědčovat o tom, že výuka mimo školní lavice je vždy vítaným zpestřením nejen pro žáky. To, co zaručuje živost vyučování mimo školní budovy, je především změna prostředí a dotek s bezprostřednější zkušeností než s tou, s níž přicházejí žáci do kontaktu během většiny školního roku. V polovině devadesátých let jsme s…

Číst →

I češtinář si může při hodině odpočinout!

V tomto článku bych učitelům češtiny chtěla nabídnout zajímavý způsob výuky, který vede k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale zároveň splňuje požadavky na mezipředmětové vztahy a ještě se v něm uplatňuje kooperativní učení. Také poskytne prostor pro individuální práci žáka, učitel získá výstup pro klasifikaci a ještě si  při hodině „odpočine.“ Tato kouzelná metoda se jmenuje LITERÁRNÍ…

Číst →

Zkušenost s programem ChemSketch

Bude to již osm let, co jsem poprvé narazila na grafický program ChemSketch, který je určen především pro chemiky, ale obsahuje i zajímavé možnosti pro výuku biologie. Technologie. Počítače. Notebooky. Mobilní telefony. Tablety. Útočí ze všech stran a podbízejí se, cpou se nám do soukromí, okrádají nás o žáky (především o jejich čas) a často…

Číst →

Hraný film ve výuce dějepisu

Určeno k výuce dějepisu ve vyšších ročnících gymnázií, vhodné především k zařazení v dějepisném nebo společenskovědním semináři. Mnozí kulturologové a sociologové chápou naši kulturu především jako kulturu vizuální. Skrze obraz přijímáme největší množství informací, vnímání obrazových sdělení je důležitou součástí vyučovacího procesu. Předmět dějepis, tak, jak jej zavádí RVP, nabízí prostor k využití filmů jako…

Číst →

Adaptační kurzy ve škole

Jako příklad dobré praxe může sloužit aktivita umožňující osobnostní a sociální výchovu v průřezovém tématu Člověk a společnost. Adaptační kurzy mají na naší škole (Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech) již dlouhou tradici. První se uskutečnily před osmi lety a od té doby se pravidelně opakují každý rok a rádi bychom v nich pokračovali i…

Číst →