Zkušenost s programem ChemSketch

Bude to již osm let, co jsem poprvé narazila na grafický program ChemSketch, který je určen především pro chemiky, ale obsahuje i zajímavé možnosti pro výuku biologie. Technologie. Počítače. Notebooky. Mobilní telefony. Tablety. Útočí ze všech stran a podbízejí se, cpou se nám do soukromí, okrádají nás o žáky (především o jejich čas) a často…

Číst →

Hraný film ve výuce dějepisu

Určeno k výuce dějepisu ve vyšších ročnících gymnázií, vhodné především k zařazení v dějepisném nebo společenskovědním semináři. Mnozí kulturologové a sociologové chápou naši kulturu především jako kulturu vizuální. Skrze obraz přijímáme největší množství informací, vnímání obrazových sdělení je důležitou součástí vyučovacího procesu. Předmět dějepis, tak, jak jej zavádí RVP, nabízí prostor k využití filmů jako…

Číst →

Adaptační kurzy ve škole

Jako příklad dobré praxe může sloužit aktivita umožňující osobnostní a sociální výchovu v průřezovém tématu Člověk a společnost. Adaptační kurzy mají na naší škole (Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech) již dlouhou tradici. První se uskutečnily před osmi lety a od té doby se pravidelně opakují každý rok a rádi bychom v nich pokračovali i…

Číst →

Geocaching ve výuce

Pro normální smrtelníky slovo neznámé. Pro zasvěcené úžasná zábava. Troufnu si ji nazvat legální drogou, na které jsem  již druhým rokem čím dál víc závislá. Teď vážně. Není problém si vyhledat oficiální stránky geocachingu – www.geocaching.com, kde naleznete vše potřebné. Ale co tam určitě nenajdete, jsou pocity, které zapálený kačer (člověk, který geocaching provozuje) při lovu…

Číst →

Zkušenosti s výchovou ke čtenářství

Článek se věnuje jedné z důležitých otázek současného vzdělávacího procesu – čtenářské gramotnosti. Z různých výzkumů posledního desetiletí vyplývá, že úroveň této klíčové kompetence je v naší zemi v porovnání s řadou vyspělých evropských zemí spíše podprůměrná. Proto je v nynější době kladen značný důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti od nejnižších ročníků základní školy až…

Číst →

OpenOffice Writer bez bariér

Několik dovedností pro práci v textovém editoru OpenOffice 3.4.1, který nabízí opravdu hodně. Nechci rozvíjet diskusi o využitelnosti kancelářského balíku OpenOffice ve srovnání s MS Office. Vycházím ze skutečnosti, že v pracovním prostředí školy MS Office k dispozici nemám, takže ani nemohu mluvit o nějaké alternativě. V takovém případě je nutné softwarové zázemí znát a…

Číst →