Pravidla (nejen) sportovní ve výchově (nejen) tělesné

Sport nabízí jedinečnou možnost k formování morálních hodnot a postojů našich dětí, protože v něm získané návyky se následně přenášejí i do běžného života. Záleží hlavně na nás, na učitelích, trenérech a vedoucích zájmových útvarů, zda tento nástroj správně uchopíme a podaří se nám ho kladně využít ve výchově. Již od pradávna, od dob svého…

Číst →

Jak zapojit vývoj poznávání vesmíru do výuky

Zdánlivě úzce specializované téma v sobě nese úžasné možnosti mezipředmětových vztahů, po nichž moderní školství stále volá a na něž se v běžném provozu stále nedostává prostoru. Nicméně, najde-li se potřebný čas či domluví-li se kolegové mezi sebou (skvělé jsou projektové dny), tak se nabízí hned několik důvodů, proč využít právě toto téma. Kromě naznačených…

Číst →

ECDL na základní škole

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž pro základní školy je použitelný…

Číst →

Pohádka a její význam z pohledu waldorfské pedagogiky

Položíme si základní otázku: co je vlastně pohádka a proč ji děti potřebují? Všichni víme z vlastní zkušenosti, jak radostně děti vítají pohádku. Vzpomeňme sami, jak jsme v dětství byli zaplaveni vlnou radosti, když přicházel pohádkový příběh. Co je vlastně pohádka? Jsou to obrazy, které se v duši dítěte tvoří, pokud je mu pohádka předkládána…

Číst →

Tematická vycházka z Kostelní přes Vysoký kámen do Kraslic

Jistě mi dáte za pravdu, že se žáci lépe naučí a zapamatují něco nového, když si to mohou „osahat“ nebo alespoň prohlédnout. Zvětšená mapa tematické vycházky s popisky Kromě laboratorních prací a krátkých vycházek do okolí školy se mi v rámci výuky přírodopisu velmi osvědčilo pořádat tematické vycházky. Jejich příprava je samozřejmě náročná, ale můžeme…

Číst →

Základní pojmy dělitelnosti s MS Office a interaktivní tabulí

Úplně základními pojmy z oblasti dělitelnosti jsou: násobek, dělitel, je dělitelné. Pojmy pro nás v podstatě jasné, ale pro dnešní děti téměř „cizojazyčné“. Jenomže bez nich se v kapitole „Dělitelnost“ neobejdeme. Na objasnění, procvičení a zafixování těchto pojmů jsem si připravila „sbírku“ materiálů. Skládá se z pracovních listů vytvořených v MS Office Word, prezentace pracovních listů (MS Office…

Číst →

Brambory se nepečou jenom v září

Brambory, které mám na mysli, se opravdu nepečou pouze v září. Naopak, program Hot Potatoes skýtá mnoho možností, jak „péci“ v průběhu celého školního roku. V tomto příspěvku bych se chtěla zaměřit na využití Hot Potatoes ve výuce českého jazyka. Je konec školního roku, a jak je mým zvykem, pročítám práce svých žáků, kde hodnotí…

Číst →

Finanční gramotnost na základní škole

V posledních letech se v české společnosti objevil obrovský problém s finanční negramotností značné části populace. Neznalosti z oblasti finančního světa přivedly řadu jednotlivců i rodin do svízelné finanční situace, v krajním případě až do dluhové pasti. Česká vláda se tento problém snaží řešit různými vzdělávacími aktivitami pro dospělé, ale zcela logicky vznikl požadavek na…

Číst →

Jak naložit s koncem školního roku aneb Malý průvodce po projektovém dni

Klasifikace uzavřena, ale školní rok stále neskončil. Jak smysluplně využít čas? Uspořádat to, nač není při běžné výuce čas. Projektový den. Aktivita vybrána. První projektový den s cílem propojit studenty celé školy (mezi některými je až desetiletý věkový rozdíl) jsme věnovali Indii. Proč? Důvod je jednoduchý, zapojili jsme se do projektu Adopce na dálku. Pomáháme získat…

Číst →