Google Classroom – pohled žáka/studenta

Google Classroom slouží pro žáky/studenty a učitele. Učitelský pohled známe všichni, nebo se ho teprve učíme. Ale jak vše, co vytváříme, vidí žáci? Pojďme se na to podívat v tomto článku. (Pro řády i studenty budu používat jeden název – žák.)

Žáci se do Vaší učebny dostanou pomocí kódu kurzu, který je uveden v barevném rámečku s názvem kurzu nebo v nastavení. Tento kód (v současné době uspořádaná sedmice písmen a číslic) můžete žákům promítnout, nadiktovat, napsat na tabuli, nebo ještě lépe – poslat pomocí např. Bakalářů či Školy online. Žáci se do kurzu zapíší pomocí symbolu “+” na stránce classroom.google.com (ano, stejná stránka, na které Vy vytváříte kurzy). 

V kurzu vidí záložky Stream, Práce v kurzu a Lidé. Hodnocení nemají k dispozici. V kartě Lidé vidí všechny učitele a spolužáky, nemohou ovšem nic – upravovat, přidávat, mazat uživatele, dokonce ani poslat zprávu. Pokud to učitel nezakáže v nastavení, mohou žáci psát komentáře na Stream. Zde také vidí (pokud je tak nastavené od učitele) příspěvky, kdy a jaký úkol byl přidán. 

Úkol žák vidí téměř stejně, jako učitel, jen nemá možnost Úprav. Ve chvíli, když úkol odevzdá, již nemá ikonu příspěvku barevnou, ale šedou (podobně jako učitel u konceptu nebo naplánovaného úkolu). 

Pokud jste k úkolu přidali jakýkoli soubor Google a vybrali možnost “Každý student obdrží kopii”, pak si ji žák skutečně otevře pouze pro sebe a automaticky se nastaví do názvu práce i Jméno a Příjmení studenta. Velmi praktická věc, každý žák vyplní tento soubor a klikne na “Odevzdat”. Je to velmi jednoduché a intuitivní, zde nemají co pokazit. 

Pokud chcete po žákovi odevzdat jeho soubor/práci, pak má po rozkliknutí úkolu možnost “+ Přidat nebo vytvořit”. 

classroom

Na obrázku je vidět, co vše mohou přidat nebo vytvořit. Pokud vytvoří Google dokument, automaticky se mu přiřadí jméno a příjmení (obdobně jako u ad a)). Zde bych upozornila na věc, že pokud žák práci neodevzdá, ale již přidá/vytvoří, pak se mu stále zobrazuje červeně upozornění “Chybí” a musí dát “Odevzdat”, jinak stále je práce neodevzdána. Učitel to potom vidí mezi Zadanými pracemi, nikoli v odevzdaných. Přestože v zadaných je pro učitele soubor k dispozici. 

Pohled žáka při dosud neodevzdané práci- pohled učitele na dosud neodevzdanou, ale přiloženou práci: 

Classroom

Teprve když žák práci odevzdá, objeví se práce v “Odevzdáno” i učiteli. Má kdykoli možnost “Zrušit odeslání”. 

Test vidí žák stejně jako učitel, jen opět bez možnosti úprav. Pokud jednou test vyplní a odešle, již není možné se k němu vrátit. Ve chvíli, když si test rozklikne znova, objeví se toto: 

classroom

Ve chvíli, když jste již zakázali přijímání odpovědí v testu, objeví se žákovi, který test zatím nevyplnil, toto hlášení: 

classroom

Žákovi, který test odeslal (a vy, jakožto učitel, jste mu po kontrole hodnocení „Oznámil skóre“), přijde mail, který obsahuje následující: 

classroom

Po rozkliknutí odkazu “Zobrazit” vidí všechny otázky a odpovědi nejen jeho, ale i správné odpovědi. Samozřejmě opět záleží, co Vy, jako učitel, nastavíte v testu, že se má žákovi zobrazit. 

Otázku vidí naprosto jasně. Je zde otázka a výběr odpovědí, zkrátka to, co jste Vy připravili. Po kliknutí na odpověď/napsání stručné odpovědi stačí kliknout na “Odevzdat” a hotovo. Žák je upozorněn na skutečnost, že po “Odevzdání” již nebude moci provádět změny v odpovědi. Docela důležitý fakt. 

Vše, co zde popisuji, je vidět stejně/podobně v mobilním zařízení i na počítači, přičemž nezáleží na operačním systému.