Google Classroom – přidání materiálu, sdílení souborů, opětovné použití příspěvku, hodnocení

Založit učebnu Classroom a následné přidání Úkolu, Úkolu s kvízem (testu) nebo Otázky není příliš složité. Proto předpokládám, že čtenář založenou Učebnu má. Tento článek se bude zabývat přidáním materiálu a sdílení souborů – pro případ, když chcete studentům předat své přípravy, prezentace, mluvené slovo či videa. Vše můžete vložit do Učebny přímo jako soubor, nebo odkazovat na daný soubor uložený ve vašem Google Disku, případně tento soubor přímo sdílet se žáky. Jaká možnost je nejlepší, to ať si každý rozhodne sám. Za mě to je Přidání materiálu, protože tak se žákům zobrazí přímo konkrétní soubor. Formát souboru by měl být takový, který lze otevřít na všech zařízeních. Doporučuji převádět vše, co jde, do PDF formátu. 

Použití Učebny bude popsáno ve dvou prostředích: 

  • na počítači (dále jen PC) ve webovém prohlížeči;
  • na mobilním telefonu a tabletu v aplikaci Classroom (stáhněte z GooglePlay, AppStore). 

Přidání materiálu

Webový prohlížeč v PC

Na kartě Práce v kurzu stačí kliknout na “+ Vytvořit” a “Materiál”. 

Název je opět povinný, vložit můžete cokoliv – nově vytvořený Google dokument, soubor z počítače, soubor z Google Disku, odkaz a dokonce i video z YouTube. Jediný rozdíl oproti Úkolu je ten, že zde není možné zadat Termín odevzdání a přidělit body. 

Aplikace v mobilním zařízení

Postup je stejný jako na osobním PC, jen s tím rozdílem, že místo “+ Vytvořit” je k dispozici pouze “+”. 

Sdílení souborů

Sdílet soubory můžete buď pomocí Materiálu, Úkolu, nebo samostatně pomocí Google Disku, na kterém si daný soubor/složku vyhledáte. 

Sdílení pomocí učebny Classroom 

Stačí vložit daný soubor do Úkolu či do Materiálu, tímto je sdílení vytvořeno. Sdílíte s každým uživatelem Učebny. Pokud byste chtěli soubor sdílet jen s konkrétními žáky, je nutné najít konkrétní žáky v Nastavení úkolu/materiálu, kde si místo “Všichni studenti” zaškrtnete konkrétní uživatele

Webový prohlížeč v PC

Classroom

Aplikace v mobilním zařízení

Classroom

Sdílení konkrétního souboru na Disku Google 

Webový prohlížeč v PC 

Stačí si otevřít Disk Google zadáním adresy drive.google.com nebo pomocí Aplikací Google (9 teček u loga uživatele Google v pravém horním rohu na úvodní stránce Google). Vyberte si soubor, který chcete sdílet, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte “Sdílet”. 

Classroom

Můžete konkrétním uživatelům poslat e-mail s odkazem ke sdílení, tento odkaz jim promítnout v hodině apod. 

Lepší variantou je zadat konkrétní e-mailové adresy uživatelů, se kterými chcete soubor sdílet. Všimněte si vedle symbolu tužky, ve které máte 3 možnosti: ten, komu soubor sdílíte (jehož e-mail napíšete), může soubor: 

  • upravit, 
  • komentovat, 
  • prohlížet. 

Pro jistotu je vždy vhodné rozkliknout “Rozšířená nastavení”, kde můžete konkrétním uživatelům práva měnit. 

Aplikace Disk mobilního zařízení 

Zde podobným způsobem sdílíte soubor či složku, jen místo pravého tlačítka myši jsou v aplikaci Disk Google 3 tečky po pravé straně, které nabízí možnost “Sdílet”. Pak stačí napsat e-mail uživatele a přiřadit mu funkci: 

Classroom

Znovu použít příspěvek

Jde o skvělý nástroj, jak použít již jednou vytvořený příspěvek (Materiál, Úkol, Úkol s kvízem či Otázku) v jiné učebně Classroom. Opět přidáte pomocí “+ Vytvořit” (webový prohlížeč) nebo “+” (aplikace mobilního zařízení) v panelu Práce v kurzu. Následně vyberete třídu, ze které chcete příspěvek použít, a daný příspěvek v té třídě. Pak jen stačí si příspěvek upravit dle aktuálních požadavků. 

Hodnocení

Hodnotit v učebně Classroom můžete Úkoly, Otázky a testy (Úkoly s kvízem). V rámci GDPR je ovšem společnost Google tzv. třetí stranou a nedoporučuje se hodnotit práce žáků v tomto prostředí. Nicméně, pokud se rozhodnete hodnotit, můžete tak učinit pomocí bodů. Nejvyšší počet bodů můžete nastavit v nastavení daného příspěvku: 

Classroom

Jak tedy ohodnotit práce? Můžete se na práce podívat, zkontrolovat je, případně si je stáhnout do PC. Můžete tak učinit přímo z učebny Classroom otevřením daného příspěvku, nebo z Disku Google, ve kterém se automaticky vytvořila složka Classroom a podsložky podle názvu učeben. V nich jsou pak další podsložky s názvy příspěvků, ve kterých Vám žáci odevzdávali práce. 

Následující body popisuji v prostředí Classroom. Stažení souborů a následná oprava z Disku Google je, z pohledu zaměření článku, bezpředmětná. 

Hodnocení úkolů

Webový prohlížeč v PC 

Po rozkliknutí úkolu v učebně ihned vidíte, kolik žáků odevzdalo a kolik ne. 

Classroom

Bohužel si dejte pozor, ne všichni žáci odevzdají práci, ale pouze ji mohou uložit (pro pozdější úpravu). Proto doporučuji rozkliknout nejen “Odevzdáno”, ale i “Zadáno” a zkontrolovat, že mezi žáky v této skupince nejsou ti, kteří by soubor odevzdali. Když kliknete na “Odevzdáno”, objeví se práce žáků, kteří odevzdali. Tyto práce máte možnost otevřít si několika způsoby: 

  • kliknutím na ikonu složky, tím se všechny práce otevřou ve složce uložené v Google Disk: 
Classroom
  • kliknutím na práci studenta (šedý rámeček kryje jména žáků): 
Classroom

A: Jak jsem již zde psala, práci v rámci GDPR není vhodné hodnotit přímo v Classroom, ale pokud tak uděláte, můžete počet bodů za úkol vložit přímo zde. 

B: Občas je potřeba práci okomentovat – například pochválit studenta, upozornit ho na nesrovnalosti apod. Tento komentář vidíte pouze vy a žák. 

C: Po ohodnocení práce je možné práci vrátit – například aby si mohl žák opravit chyby a práci znovu odevzdat. Ve chvíli, když práci nevrátíte, nemůže ji žák upravovat! 

D: Občas je potřeba si práci otevřít v novém okně (například při prezentování odevzdané prezentace). 

E: Vložení komentářů je vhodné pro případ, když chcete okomentovat určitou část úkolu – komentář se žákovi zobrazí až ve chvíli, když si práci otevře v novém okně! 

Hodnocení testů (Úkol s kvízem)

Webový prohlížeč v PC 

Stejně jako v úkolu, i v testu po rozkliknutí v učebně ihned vidíte, kolik žáků test odeslalo a kolik ne. 

Classroom

První věc, kterou byste po ukončení termínu testu  měli udělat, je zakázat žákům odpovídat – to bohužel nestačí v nastavení Úkolu s kvízem pomocí “Termínu dokončení”, ale musíte “Zakázat přijímání odpovědí”. To provedete: 

  • rozklikněte si test (kvíz), klikněte na “Odpovědi” a odškrtněte “Přijímá odpovědi”. 
Classroom

Pokud již máte zakázáno přijímání odpovědi, rámeček zčervená. 

Pokud se nemůžete k “Odpovědi” dostat, musíte nejdříve kliknout na možnost Upravit test, což představuje symbol tužky v pravém dolním rohu: 

Classroom

Karta odpovědi je vlastně vše, co pro hodnocení potřebujete. Je zde na výběr mezi kartami Souhrn, Otázka a Individuální. Všechny 3 jsou zajímavé a podávají zajímavé informace (výsledky), nicméně nejdůležitější je třetí karta, tedy Individuální. Zde můžete, podle emailu (pokud jste zaškrtli v nastavení možnost “Sbírat emailové adresy” při vytvoření testu), hodnotit práce jednotlivých žáků. Doporučuji každou otázku projít a zkontrolovat počet přidělených bodů. 

Upozorňuji na otázku s více odpověďmi: pokud jste otázce přidělili počet bodů, kolik je správných odpovědí, a student neodpoví VŠECHNY správně, pak za tuto odpověď dostane 0 bodů (přestože například 2 ze 3 odpovědí odpověděl správně). Pak je třeba, abyste počet bodů opravili (a následně uložili změny). 

Classroom

Ve chvíli, když jste takto zkontrolovali a případně opravili počty bodů u všech žáků, můžete jim “Oznámit skóre”. Přijde jim email s počtem bodů a správnými odpověďmi (podle toho, co jste v nastavení při vytvoření testu nastavili). 

Classroom

Pokud je již test ukončen a vy nepokračujete ve sběru odpovědí, nejdřív musíte “Pokračovat ve sběru odpovědí”: 

Classroom

Zobrazí okno s otázkou “Pokračovat ve sběru odpovědí?” klikněte na “Zrušit”. To se zobrazí v případě, že jste již jednou odškrtli “Přijímá odpovědi”. 

Classroom

Pak je již možné test opakovaně ohodnotit, případně podívat se zpětně na výsledky. 

Aplikace v mobilním zařízení 

Vše vypadá podobně jako ve webovém prohlížeči, jen při kliknutí na test (Úkol s kvízem) je nutné kliknout na Pokyny, rozkliknout test a “Zobrazit zveřejněný formulář”. 

Classroom

Autorka: Zdeňka Bábíčková Bechová