Kvadratické rovnice v Geogebře

Jde o grafické řešení rovnic a vizualizaci pomocí rozhraní nebo aplikace Geogebra. Záleží na tom, jestli pracuji v prohlížeči, nebo na tabletu. Pro mne je v tuto chvíli asi nejlepší tvorba videa na iPadu, protože nevyžaduje žádné doprovodné instalace. Stačím si pouze s tabletem. Geogebru používám běžně a tak jde o vytvoření videa. Prakticky vlastně jen o snímání obrazovky.

Vysvětlení grafického řešení kvadratických rovnic jsem provedl ve škole při běžné výuce. Což je velká výhoda, protože se mám od čeho odrazit. Vlastně pracuji jen s parametry rovnice, resp. porovnáváním funkčních hodnot kvadratické a konstantní funkce a hledáním, pro jaké x to platí.

y = ax2 + bx + c
y = 0

Je možné využít i lineární funkci a u kvadratické pracovat jen s členem ax2. Já tento příklad používám také, spíše ale jako alternativní řešení, protože pro pochopení je jednodušší hledání průsečíků s konstantní funkcí. Příprava v Geogebře je snadná, poté již stačí promyslet postup pro vysvětlení a spustit nahrávání.

iPad je pro kantora skvělá pomůcka. Používám jej téměř 8 let a snažím se, aby mi nahrazoval notebook maximálně možně. Úplně to nejde, ale toto je přesně situace, kdy neřeším dostupnost všech potřebných nástrojů a mohu hned tvořit. I když mám u žáků u podobných úloh rád chromebooky nebo mobily, pro mne jako mentora výuky je iPad flexibilnější zařízení.

Video není samoúčelné, ale mám jej zařazené v kurzu v Classroomu jako součást dalších materiálů včetně doprovodných textů. A především i jako zdroj pro úkol. Je to vlastně opravdu jednoduché. Výhoda je, že můžu vytvořit více inspirativních otázek, které se týkají dynamičnosti parametrů a, b, c. Ve stylu: „Co nastane, když …?“.


Videoukázka

Geogebra

Kvadratická a konstantní funkce – souřadnice x u obou bodů je řešením rovnice

Geogebra

Kvadratická a lineární funkce – souřadnice x u obou bodů je řešením rovnice

Autor: Petr Chlebek