Využití informačního systému Edupage pro online výuku – tvorba testů

Na úvod

I když Edupage není tak rozšířeným informačním systémem jako například Bakaláři, postupně si nachází své oblíbence, kteří ocení možnost tvorby materiálů pro žáky v podobě testů a prezentací. Poté, co učitel zpřístupní materiály žákům, můžou si je žáci snadno spustit přes svůj účet v Edupage nejen na počítači, ale také na mobilním telefonu. Výhodou je, že přidělené materiály vidí také rodiče na svých rodičovských účtech. 

Tvorba materiálů probíhá v cloudu, díky tomu může učitel tvořit a editovat odkudkoliv. Nevýhodou je, že se průběžná editace materiálu automaticky neukládá jako například v prostředí Formuláře Google nebo Microsoft Forms. Učitel si musí průběžně svoji práci ukládat pro případ, kdyby nastal problém s připojením. 

Vytvořené materiály se automaticky ukládají do tzv. Knihovny, ale pro přehlednost a rychlý přístup k materiálům doporučuji přiřazování také do tematického plánu. Nebo naopak – nový materiál se přiřadí do tematického plánu a automaticky už je také v Knihovně. V dalším školním roce je možné tematický plán s přiřazenými materiály znovu používat v rámci aktuálního úvazku.

Nevýhodou je, že materiály nejde exportovat pro jiný systém. Jsou funkční pouze v Edupage. Je zde možnost tisku a díky tomu uložení ve formátu PDF.

Tvorba testů

Výhodou testů je, že každá otázka je uložena v systému (přesněji v Knihovně) jako samostatná karta. Díky tomu je možné jednotlivé karty zařadit do nového testu. Tato možnost u Formuláře Google a Microsoft Forms není. Jen si učitel musí dát pozor na to, že když v novém testu upraví původní kartu s otázkou, tak se změna projeví i ve starých testech. Pokud chce zachovat původní kartu, musí si udělat kopii.

Edupage

Obr. 1 Nabídka testových otázek

Edupage

Obr. 2 Editační okno pro tvorbu testu

Edupage

Obr. 3 Náhled otázek ABCD, Diktát/doplňování z pohledu žáka

Edupage

Obr. 4 Náhled otázek Seřazování a Spojování z pohledu žáka

Edupage

Obr. 5 Náhled otázek Slepá mapa a Kategorie/skupiny z pohledu žáka

Edupage

Obr. 6 Náhled otázek Otevřená otázka, Slepá mapa a Výběr správného obrázku z pohledu žáka

Edupage

Obr. 7 Nabídka dalších karet

Vkládání obrázků je možné z počítače nebo přes vyhledávání, kde se nastaví druh licence.  Nechybí nastavení pro zamíchání otázek a odpovědí a způsobu zobrazování otázek (po jedné nebo všechny najednou).

Pokud má učitel ve Wordu vytvořený test s výběrem možností, může ho importovat. Edupage rozdělí jednotlivé otázky do samostatných karet v editovaném testu a učitel provede označení správných možností.

Vyhodnocení testů a zpětná vazba

Edupage

Obr. 8 Vzhled okna pro přiřazení testu žákům – možnosti nastavení testu

Výsledky žáků jsou přehledné a učitel si může vybrat mezi několika způsoby jejich zobrazení v záložkách Známky, Odpovědi nebo Odpovědi žáků.

Edupage

Obr. 9 Nabídka v záložce Přehled a označené záložky pro zobrazení výsledků žáků

Díky sloupci Komentář a Stav je možné poskytnout žákovi rychlou zpětnou vazbu.

Edupage

Obr. 10 Zobrazení výsledků v záložce Známky

Edupage

Obr. 11 Možnosti rychlého označení stavu odevzdaného testu 

Edupage

Obr. 12  Zobrazení výsledků v záložce Odpovědi

Edupage

Obr. 13 Zobrazení výsledků v záložce Odpovědi žáků a další možnost zpětné vazby v podobě komentáře k jednotlivým odpovědím

Na závěr

Edupage je jediný informační systém, který umožňuje tvorbu testů. Velkou výhodou je, že žáci nepotřebují další účet (např. v rámci Google Suite, Microsoft 365 či Moodle) a že podle výsledků může učitel zadat známky v rámci jednoho systému. Výhodou je také, že rodiče se můžou podívat na podobu testu a na odpovědi svého dítěte.

Autorka: Danuše Kubová