Online výuka pomocí aplikace MS Teams – soubory, poznámkový blok a zadání

V předcházejícím článku jsem se vám pokusila přiblížit moje zkušenosti s aplikací MS Teams, vlastně pouze se zakládáním týmů a vedením videokonferencí. Nyní bych vám nabídla pedagogický pohled na další možnosti využití této aplikace.

Záložky

Každý tým funguje na bázi tzv. odkazů v kanálu Obecné. Ty jsou v podobě záložek uvedeny v horní liště u příslušného týmu. Odkazy nabízejí různé možnosti práce s výukovými materiály a se studenty. Kromě toho je ale možné psát v Chatu i libovolnému účastníkovi nezávisle na týmu nebo vést individuální videohovor. Zajímavou možností je zvýraznění příspěvku pro určitého účastníka nebo celou skupinu. Stačí na začátku aktivity do zprávy zadat @jméno účastníka nebo skupiny (týmu). Poté se daná aktivita zvýrazní v záložce aktivit a každý označený účastník ji vidí jako prioritní (posunuje se na první pozici se mezi ostatními upozorněními). Vezmeme-li, že žák je členem několika týmů, a z každého mu přichází informace, takto mu zvýrazníme důležitý odkaz, zadání nebo upozornění. 

V odkazu Příspěvky je možné sledovat mnoho aktivit – ukazují se zde jakékoliv změny v rámci týmu. Je možné sledovat přidané i odstraněné účastníky (oprávnění pro tyto zásahy má pouze vlastník týmu, nastavit vlastníky může zakladatel týmu). Ideálně se jedná pouze o pedagoga nebo více pedagogů, ale klidně i některý ze studentů s příslušným oprávněním. Jsou zde viditelné všechny příspěvky v chatu příslušného týmu (zvýrazněné i nezvýrazněné) a naplánované schůzky v podobě obyčejných i videohovorů, proběhlé hovory (včetně jejich účastníků nebo délky trvání hovoru). V tomto kanálu lze také plánovat videokonference, postup jsem popisovala v předcházejícím článku.   

teams

Soubory

Druhou záložkou je odkaz Soubory. Do této složky je možné vkládat jakýkoliv materiál určený pro účastníky. Do složky Výukové materiály je vhodné vkládat přípravy nebo zápisky, které nechceme od žáků měnit. Tato složka je pro účastníky přístupná pouze pro čtení, měněna může být pouze vlastníkem týmu. Mimo tuto složku mohou materiál vkládat nebo upravovat všichni účastníci týmu. Je možné sem vkládat např. vypracovaná zadání úkolů nebo vytvořit společný skupinový projekt. Zajímavé jsou určitě možnosti vkládání materiálů. Kromě vytváření souborů přímo v aplikaci je možné umístit do složky hotové fotografie, soubory (textové, prezentace, tabulky, …) nebo pouze vložit odkaz na cloudové úložiště. A obráceně lze jakýkoliv materiál ze složky stáhnout. Zkopírování odkazu umožňuje zaslat přístup studentům například přes systém Bakaláři. 

teams

Poznámkový blok

Odkaz Poznámkový blok nabízí další možnost rozšíření využití aplikace. Primárně slouží jako zápisník poznámek vlastníka i samotných účastníků. Při prvním spuštění začne konfigurace poznámkového bloku, kde je možné zvolit rozmanitá nastavení pro každý tým zvlášť nebo zkopírovat již hotové nastavení z jiného týmu.

teams

Hotový poznámkový blok je pak pro žáky rozdělen do jednotlivých oddílů s různým obsahem a možnostmi práce. Pedagog (vlastník týmu) může spravovat všechny části poznámkového bloku – ty, které jsou určené pro společnou spolupráci (Collaboration Space), materiál určený pro studium (Knihovna obsahu) i vlastní poznámky jednotlivců. Ostatní členové mohou pracovat ve společné části bloku (možnost spolupráce na projektech) a spravovat své vlastní poznámky. Poznámky ostatních členů týmu pro ně nejsou viditelné a knihovnu studijních materiálů mají přístupnou pouze pro čtení. 

teams

Zadání

Následující odkaz Zadání je primárně určen pro vkládání samostatných úkolů, odkazů na zadání práce, testů a dalších. Prvním krokem v tomto kanálu je odkaz Vytvořit. Zde se objeví tři možnosti – vlastní Zadání, Kvíz a Z existujícího.  Odkaz Z existujícího umožňuje využití hotového zadání z jiného týmu aplikace Teams. Tvorba kvízu vás odkáže na aplikaci MS Form, která je ale příliš rozsáhlá pro tento článek. Proto se zaměřím na první možnost nabídky, vytvoření nového Zadání. Kromě samotného popisu zadání práce přímo zde umožňuje odkaz vložení jakéhokoliv materiálu (tabulky, textu, prezentace, aplikací aj). Zadání lze časově omezit, znemožnit odevzdání po termínu nebo opětovně spustit. 

Zadání je možné specifikovat výběrem kategorie – značky – pro určitou skupinu studentů. Předpoklad je, že takto vznikne zadání určené pouze pro určitou část žáků (pro nadané žáky, průměrné a méně zdatné, zvláštní práci pouze pro maturanty, …). Ovšem oproti tomuto předpokladu všichni žáci stále vidí všechna zadání. To je možné vyřešit odesláním zvýrazněné zprávy (vložením @skupina před text zprávy) pod příspěvkem o vloženém zadání. Já vytvářím více zadání např. v chemii např. při výpočtech nebo procvičování názvosloví. Toto využití mírně zákeřné pedagogické snahy zapojit do práce více než jednoho žáka, se mi málem vymstilo. Původně jsem předpokládala, že žáci vidí pouze zadání pouze své skupiny. Teprve po zmatených dotazech, kdy žáci dostali zprávu přes Bakaláře a pochopili, že není nutné zpracovávat všech 6 zadaných výpočtů, jsem byla vyvedena z omylu. Typický příklad toho, jak se učíme za pochodu… 

teams

V odkazu Zadání jsou také přehledně zobrazeny odevzdané práce, odkaz jmenovitě ukazuje aktuální stav (Neodevzdáno, Zobrazeno, Odevzdáno) úkolu u žáků a umožňuje online vyhodnocení (se slovním hodnocením nebo bodováním) odevzdaných prací. Odevzdání úkolu je možné různými způsoby – přímé vyplnění online a odeslání, vložení skenu nebo fotografie, nahrání souboru z vlastního zařízení a další. Zadání si studenti mohou stahovat nebo tisknout. Jakékoliv zadání je možné využít v několika týmech, kdy se ale odevzdané práce zobrazují pouze pro daný tým, ve kterém se vlastník právě nachází. Jako zajímavé se jeví zobrazení zadání z pohledu žáka, kde lze zkontrolovat čitelnost a přehlednost zadání. Stažení výsledkové tabulky v podobě souboru MS Excel umožní např. zpřístupnění všech výsledků žákům z daného ročníku. Jinak mají žáci přístup pouze ke svému hodnocení.  Bohužel stažená tabulka je poněkud nepřehledná a potřebuje několik formátovacích zásahů pro usnadnění orientace. 

teams

Hodnocení

Hodnocení odevzdaných prací je možné dvěma způsoby – automaticky s nastavením hodnocení při vytvoření zadání nebo ručně s možností komentovat odevzdanou práci. Automatické hodnocení je ovšem možné také kontrolovat a lze jej jednoduše opravit dle svého pohledu. Mně osobně více vyhovuje jednoduché nebodované slovní hodnocení, ke kterému přidám známku. Navíc lze při hodnocení mít otevřenou odevzdanou práci a přímo reagovat na nejasnosti a komentovat chyby a nedostatky v odevzdané práci. To vidím jako velké pozitivum v porovnání s hodnocením práce zaslané e-mailem, kde si musím dělat mimo poznámky, které pak vkládám do odpovědi na zprávu. 

teams

V následujícím kanálu Známky jsou uložená hodnocení překlopena ze Zadání. V přehledné tabulce jsou zobrazena hodnocení jednotlivých úkolů, opět jmenovitě pro jednotlivé studenty. V případě využití slovního hodnocení je pouze uvedeno, zda byla práce zkontrolována a vrácena (Vráceno), ještě není ohodnocena (Odevzdáno) nebo nebyla vůbec žákem zpracována (Zobrazeno). Pokud je pole prázdné, žák si zadání vůbec neotevřel. Tuto tabulku je možné opět transportovat do MS Excel. 

V aplikaci je možné přidávat další odkazy – formuláře, ankety, odkazy na videa a mnoho dalších. Ale to už patří k individuálnímu nastavení a potřebám každého uživatele. Mně v této hektické situaci postačuje především stávající základní nastavení. Snad se mi podaří, až se naše pedagogická situace dostane do poklidnějších kolejí, pracovat s aplikací podrobněji a určitě nabízí mnoho dalších rozšíření a možností. Osobně si myslím, že online vyučování nabízí značný potenciál využití i v dobách „standardních“. A to nevztahuji pouze na aplikace firmy Microsoft, i když právě s nimi momentálně pracuji nejběžněji. Ale musím přiznat, že mi trvalo dost dlouho, najít si k aplikacím balíčku MS Office 365 cestu a dnes už i pozitivní vztah.  

Autorka: Kateřina Ledvinová