Počítačová grafika aneb Jak se orientovat na pomezí informatiky a výtvarné výchovy?

V době intenzivně se rozvíjejících moderních informačních technologií a jejich postupného začleňování do vzdělávacího procesu se může jednat o velice zajímavou alternativu obsahové náplně výuky.

„Počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například digitální fotografie a jejich úprava, filmové triky). Z hlediska umění jde o samostatnou kategorii grafiky.“

(Zdroj: Wikipedia)

Podle uvedené definice lze dovednosti z oblasti počítačové grafiky zařadit do obsahu předmětů Informatikanebo Výtvarná výchova. Vzhledem k dostupným možnostem se jedná o oblast vysoce atraktivní jak pro žáky, tak pro vyučující. Cílem je naučit žáky základy teorie, technologii, postupy a dovednosti v oblasti počítačové grafiky a multimédií.

V případě, že ve škole dojde k rozhodnutí zařadit do školního vzdělávacího plánu některé obory počítačové grafiky, je nutné zodpovědět několik základních otázek:

  1. Do které vzdělávací oblasti a kterého předmětu počítačovou grafiku zařadit?
  2. Kdo bude vyučovat počítačovou grafiku?
  3. Jaké technické prostředky budou zapotřebí pro zajištění výuky počítačové grafiky?
  4. Jaký bude konkrétní obsah počítačové grafiky?

Vzhledem k definici počítačové grafiky se nabízejí dvě možná řešení. V případě, že k ní přistoupíme jako k oboru informatiky, je zde optimální varianta v úpravě ŠVP v předmětu Informatika a výpočetní technika. Jedná se o relativně jednoduchý zásah do obsahu a některá témata lze vložit do obsahu předmětu v libovolném ročníku. Stejně tak lze řešit úpravu plánu v rámci předmětu Výtvarná výchova, pokud k počítačové grafice přistoupíme jako k uměleckému oboru. Osobně bych na základě letitých zkušeností doporučil zcela systémové řešení – vznik samostatného předmětu Počítačová grafika v rámci vzdělávací oblasti Člověk a umění, neboť klasické výtvarné výchovy žáci od zahájení školní docházky absolvují převážnou většinu.

2D grafika

7. ročník – 2D kreslení

S rozhodnutím zařadit výuku počítačové grafiky souvisí také rozhodnutí, kdo bude tento obor vyučovat. Na většině škol je v současnosti stav, že vyučující výtvarné výchovy nemají dostatečné odborné znalosti pro požadované IT dovednosti a naopak vyučujícím informatiky chybí výtvarné předpoklady. Definitivní rozhodnutí je pak na dohodě vyučujících a vedení školy. Velmi zajímavou alternativou je pak např. spolupráce obou vyučujících, kdy dojde k organizačnímu rozdělení předmětu Výtvarná výchova na 2 různé předměty (VV a PGr), nebo výuka v dělených dvoutýdenních cyklech. Na naší škole se velice osvědčila zmíněná spolupráce, kdy se daří vytvářet tematické práce, které žáci zpracovávají pomocí moderních technologií i klasickými výtvarnými technikami. Nevýhodou tohoto řešení je potřeba vhodného množství počítačů nebo nutnost dělení třídy na skupiny.

Technické zabezpečení výuky počítačové grafiky lze zajistit již s nulovými náklady. Stačí standardní vybavení počítačové učebny. Potřebné softwarové vybavení je možné získat jen využíváním freeware. Optimálním řešením je ale vybavení učebny grafickými polohovacími tablety a digitálními fotoaparáty. Komerční software je možný, ale není nezbytný. V tomto případě se jedná o finanční náklad ve výši cca. 4.000,- Kč na jeden počítač.

Z výuky počítačové grafiky

8. ročník – práce s fotografií

Obsahově lze do výuky počítačové grafiky zařadit rozsáhlou plejádu výtvarných témat – 2D grafika (malování, grafitti, koláže), pořízení a zpracování fotografií (fotografické techniky, základní a pokročilé úpravy fotografií, fotomontáže), vektorová grafika, 3D grafika (základní modelování v prostředí CAD). Výsledky své práce pak mohou žáci publikovat včetně doprovodných komentářů na vlastních webových stránkách (freehostingové služby). Přiloženými obrázky vzniklými při hodinách Počítačové grafiky na naší škole lze doložit, že se podobně koncipovaná výuka může stát velmi atraktivním a oblíbeným předmětem. Další ukázky žákovských prací lze shlédnout na jednotlivých žákovských webových stránkách.

Vektorová grafika

9. ročník – vektorová grafika

Na závěr uvádím způsob implementace výuky počítačové grafiky a výtvarné výchovy do školního vzdělávacího plánu na naší škole:

RočníkPočet hodin VVPočet hodin PGrObsah PGr
6.2 hodiny  
7.1 hodina(1 dvouhodinovka za 2 týdny)1 hodina týdně(1 dvouhodinovka za 2 týdny)2D grafika (malování, grafitti, koláže)
8. 1 hodina(1 dvouhodinovka za 2 týdny)základy fotografování a zpracování fotografií
9. 1 hodina(1 dvouhodinovka za 2 týdny)vektorová grafika, základy 3D grafiky

Autor: Milan Šatra