Tiddlywiki jako webový zápisník

Se změnou RVP v informatice pro základní vzdělávání přichází i nový požadavek na kantorské kompetence. V diskusích se poměrně často objevuje legitimní otázka kdo to bude učit, ale já myslím, že to není hlavní téma. Spíše bychom se měli bavit o cílech, obsahu a koncepci. Platforem pro výuku je v rámci školy více a je na ní, kterou cestu zvolí. Pokusím se na to podívat zjednodušeně a hned v úvodu musím napsat, že neřeším užitkové programy typu office, fotoeditory, apod.

Kromě mnoha různých zaměření od ICT dovedností přes robotiku a programovací jazyky bychom se mohli dostat také k orientaci na produkt. Co tím myslím? Představme si, že chceme žáky naučit pracovat v prostředí LaTex. Má to smysl? Podle mne ano, i když máme k dispozici matematické editory v office programech. Jde jen o příklad, který ukazuje, že dovednosti jsou stále aktuální. Podobně bychom mohli uvažovat o wiki systémech. Jestliže pracujete s Moodlem, použili jste někdy studijní materiál wiki?

tiddlywiki

Před více než deseti lety jsem se hodně věnoval webovému nástroji Tiddlywiki. Bral jsem jej jako projekt, který má nakročeno hodně dopředu. Jednoduchost a tah na branku mne tehdy tak uchvátily, že jsem celé prostředí lokalizoval do češtiny a dal k dispozici na svých stránkách. Překvapivě se objevilo několik nových webů na této platformě a seminárních prací na vysokých školách, což jsem bral jako velkou motivaci a další výzvu. Šlo o verzi Tiddlywiki 2.X, která je dodnes vedena jako classic a pořád je skvělá. Dnes je nově k dispozici Tiddlywiki 5, která je výrazně robustnější, komfortnější a především responzivní.

Tiddlywiki nemůže vedle běžných publikačních systémů typu WordPress, Joomla nebo Drupal obstát, princip i cíl je totiž jiný. A právě změna RVP v informatice může ukázat, že orientace na práci s produktem má smysl. Jde totiž o propojení nelineární algoritmizace s filozofií myšlenkových map. Linearita běžných prezentačních programů tak dostává výraznou konkurenci v podobě hypertextových strategií. Navíc je prostředí opravdu hravé.

Ilustrační video pod článkem snad dostatečně ukazuje, jak Tiddlywiki pracuje. A tak jsem oprášil starou verzi, začal pracovat v nové a také proto píšu tento článek. Abychom si uvědomili, že tolik poptávané informatické myšlení má mnoho podob a nelineární tvorba do něj zcela jistě patří. V programové nabídce Krajského vzdělávacího centra máme elearningový kurz na vstup do Tiddlywiki a brzy jej školám nabídneme.

Autor: Petr Chlebek